JSME pro DIALOG

Jsme neziskovou organizací, která se zaměřuje na pomoc lidem a rodinám v situaci konfliktu, nedorozumění, rozchodu či rozvodu. Těžištěm naší práce je ochrana základních práv dětí, včetně vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro jejich zdravý vývoj. 

Svou činností se snažíme přispívat k tomu, aby děti byly co nejméně zasahovány či ohrožovány neshodami, konflikty nebo násilím v rodinách. Rodinám, které se nacházejí právě v těžké situaci sporu či násilí, poskytujeme široké portfolio podpůrných aktivit, od poradenství po tzv. asistovaný styk.

NAŠE POSLÁNÍ

Jsme neziskovou organizací, která hájí lidská práva pro každého. Svou činností přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie. Pracujeme s osobami zasaženými či ohroženými násilím nebo chováním ohrožujícím jejich lidskou důstojnost s cílem nalézat cesty pro vzájemné dorozumění. Věříme, že tím posilujeme úctu k lidské bytosti, nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost.

Srdečné pozdravy z GIVT komunity, která podporuje naši práci. Přidáte se?

Jak asi tušíte, klienti u nás za podporu neplatí - je pro nás důležité, aby to tak zůstalo. Při hledání dalších způsobů financování jsme využili možnost připojit se k projektu GIVT.cz. Ten umožňuje lidem podporovat nás také vlastně ZDARMA. Lidé s vřelým srdcem, kteří mají zájem ovlivňovat společnost, ve které žijeme my a budou žít naše děti, mohou přispívat na činnost oblíbené neziskové organizace. Tím, že nakupují na netu.

Pokud občas přes internet nakoupíte školní pomůcky pro své děti, jídlo, drogerii, oblečení nebo dárky pro své blízké – můžete pomoci, aniž byste zaplatili něco navíc. S GIVTem spolupracuje asi 800 obchodů, kteří z ceny nákupů posílají určitá procenta na účet neziskovky, kterou si nakupující vybere.

Chcete se připojit ke komunitě lidí, která přispívá na práci Pro Dialogu? Vítejte. Podpoříte tak rodiny, ve kterých děti dlouhodobě strádají konflikty, násilím nebo rozvodem svých rodičů.

I díky vám budou mít děti v náročném období života větší šanci, přes každodenní porci viny, nepochopení a nepohody, vyrůst v osobnost, která neztrácí naději v to, že svět je zajímavé místo a vztahy s lidmi nemusejí bolet.

Jde to i anonymně, nemusíte se nikam registrovat! Více na www.givt.cz

 

Víte, na co všechno má právo Vaše dítě?

Při naší práci se řídíme mezinárodní konvencí stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí, tzv. Úmluvou o právech dítěte, kam patří mimo jiné Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván. Možná vás překvapí, na co mají Vaše děti právo, a to ve své rodině i kdekoli jinde.

"Asistované setkávání" - 60 minut týdně. Kolik jich strávíte se svými dětmi Vy?

Ač se to může jevit zvláštní, někteří rodiče mohou se svými dětmi strávit pouze jednu hodinu týdně, a to ještě "s asistencí". Pro některé děti je toto, po nezbytně dlouhou dobu, jediný možný a bezpečný způsob, jak se s jedním ze svých rodičů vídat - např. v prostorách Pro Dialogu.

Zajímá Vás, proč se to děje? Jak Asistované setkávání probíhá? A kam se může časem posunout? Podrobněji o ASS

"Rodičovský dialog". Naděje pro ty, kteří přestali být manželi, ale nadále zůstávají rodiči

Rozchod nebo rozvod málokdy bývá snadným obdobím života. Nastavení péče o společné děti bývá jedním z horkých témat. Ano, rodiče mají právo na rozvod, ale děti mají stále právo na kontakt s oběma rodiči i právo na to, vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Podporu a úlevu v této, často na konflikty bohaté fázi, mohou rodiče čerpat i díky Pro Dialog aktivitě Rodičovský dialog s asistencí. Zajímá Vás, jak takový Rodičovský dialog probíhá a kdy jej můžete využít? Podrobněji o RD