Podporujeme dialog v rodinách

Pracujeme s rodinami, které se rozcházejí anebo se rozpadly a ve kterých konflikt mezi rodiči nadále pokračuje. S ohledem na zájmy a práva dětí provázíme rodiny na cestě k novému začátku. Rodinám a dětem v nich pomáháme již od roku 2012. Více o nás

Rodičovství rozchodem ani rozvodem nekončí

Rozchod nebo rozvod málokdy bývá snadným obdobím života. Rodiče jistě mají právo na rozvod, ale děti mají stále právo na kontakt s oběma rodiči i právo na to, vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Více o našich aktivitách

Víte, na co všechno má právo Vaše dítě?

Při naší práci se řídíme mezinárodní konvencí stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí, tzv. Úmluvou o právech dítěte, kam patří mimo jiné Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván. Možná vás překvapí, na co mají Vaše děti právo, a to ve své rodině i kdekoli jinde.

Asistované setkávání

Ač se to může jevit zvláštní, někteří rodiče mohou se svými dětmi strávit pouze jednu hodinu týdně, a to ještě "s asistencí". Pro některé děti je toto, po nezbytně dlouhou dobu, jediný možný a bezpečný způsob, jak se s jedním ze svých rodičů vídat - např. v prostorách Pro Dialogu. Zajímá Vás, proč se to děje a jak Asistované setkávání probíhá? Více

Rodičovský dialog

Rozchod nebo rozvod málokdy bývá snadným obdobím života. Nastavení péče o společné děti bývá jedním z horkých témat. Ano, rodiče mají právo na rozvod, ale děti mají stále právo na kontakt s oběma rodiči i právo na to, vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Podporu a úlevu v této, často na konflikty bohaté fázi, mohou rodiče čerpat i díky aktivitě Pro Dialogu 'Rodičovský dialog'. Zajímá Vás, jak takový Rodičovský dialog probíhá a kdy jej můžete využít? Více

Kontaktujte nás