JSME pro DIALOG

Jsme neziskovou organizací, která se zaměřuje na pomoc lidem a rodinám v situaci konfliktu, nedorozumění, rozchodu či rozvodu. Těžištěm naší práce je ochrana základních práv dětí, včetně vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro jejich zdravý vývoj. 

Svou činností se snažíme přispívat k tomu, aby děti byly co nejméně zasahovány či ohrožovány neshodami, konflikty nebo násilím v rodinách. Rodinám, které se nacházejí právě v těžké situaci sporu či násilí, poskytujeme široké portfolio podpůrných aktivit, od poradenství po tzv. asistovaný styk.

NAŠE POSLÁNÍ

Jsme neziskovou organizací, která hájí lidská práva pro každého. Svou činností přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie. Pracujeme s osobami zasaženými či ohroženými násilím nebo chováním ohrožujícím jejich lidskou důstojnost s cílem nalézat cesty pro vzájemné dorozumění. Věříme, že tím posilujeme úctu k lidské bytosti, nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost.

Mediace pro život

Možná hledáte způsob, jak zvýšit svou schopnost zvládat konflikty a učit se pěstovat zdravé vztahy? Pak doporučujeme Vaší pozornosti výcvik nenásilné komunikace "Mediace pro život". Tento 5-ti měsíční intenzivní výcvik, první svého druhu v ČR, je příležitostí pro vás, kdo chcete změnit své navyklé způsoby komunikace a způsoby zvládání stresových situací, jakými konflikty mohou být.

Co se naučíte

  • Zvládat konflikty s větší sebedůvěrou.
  • Budete umět uplatnit mediační dovednosti v situacích z osobního i pracovního života, abyste efektivněji zvládli konflikty, uzdravili své vztahy a přispěli k pohodě lidí kolem sebe. 
  • Získáte větší schopnost i kapacitu uvolnit se v konfliktní situaci, empaticky naslouchat sobě nebo druhým, budete se umět lépe na sebe napojit v situacích, kdy jste se dříve cítili zahlcení. Budete schopni lidem okolo poskytnout model zvládání konfliktů, který podporuje zdravé vztahy a tvůrčí, smysluplné prožití konfliktů.

Kdy a kde výcvik probíhá

"Mediace pro život" svou délkou i zaměřením na prožitek a osvojení nových dovedností může účastníkům přinést změnu do jejich vztahu k sobě samým i k druhým. Profesionálům pak nabízí posílení jejich mediátorské kapacity a specifické dovednosti použitelné pro provázení obtížnými rozhovory. Výcvik je akreditovaný MŠMT.

Více informací najdete zde.

 

Víte, na co všechno má právo Vaše dítě?

Při naší práci se řídíme mezinárodní konvencí stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí, tzv. Úmluvou o právech dítěte, kam patří mimo jiné Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván. Možná vás překvapí, na co mají Vaše děti právo, a to ve své rodině i kdekoli jinde.

"Asistované setkávání" - 60 minut týdně. Kolik jich strávíte se svými dětmi Vy?

Ač se to může jevit zvláštní, někteří rodiče mohou se svými dětmi strávit pouze jednu hodinu týdně, a to ještě "s asistencí". Pro některé děti je toto, po nezbytně dlouhou dobu, jediný možný a bezpečný způsob, jak se s jedním ze svých rodičů vídat - např. v prostorách Pro Dialogu.

Zajímá Vás, proč se to děje? Jak Asistované setkávání probíhá? A kam se může časem posunout? Podrobněji o ASS

"Rodičovský dialog". Naděje pro ty, kteří přestali být manželi, ale nadále zůstávají rodiči

Rozchod nebo rozvod málokdy bývá snadným obdobím života. Nastavení péče o společné děti bývá jedním z horkých témat. Ano, rodiče mají právo na rozvod, ale děti mají stále právo na kontakt s oběma rodiči i právo na to, vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Podporu a úlevu v této, často na konflikty bohaté fázi, mohou rodiče čerpat i díky Pro Dialog aktivitě Rodičovský dialog s asistencí. Zajímá Vás, jak takový Rodičovský dialog probíhá a kdy jej můžete využít? Podrobněji o RD