Jsme PRO dialog v rodinách
Rodičovství rozvodem ani rozchodem nekončí. Děti potřebují mámu i tátu ... i širší rodinu.

Pro rodiny, i pěstounské

Facilitované (Asistované) kontakty

V rámci bezpečí pro děti při obnovení kontaktu s rodičem provádíme Facilitovaná setkávání a Facilitovaná předávání. Více

Pro dospělé v rodinách

Mediace, Rodičovská skupina

Rodičům, pěstounům, prarodičům nabízíme mediační Rodičovský dialog, odborné poradenství. Více
 

Pro děti v rodinách

Skupinka pro děti, terapie, konzultace

V rámci spolupráce s celou rodinou nabízíme dětem prostor pro sdílení toho, co je zajímá a trápí. Více

Pro spolupracující organizace

Vzdělávací a mediační aktivity

Provádíme mediace případů, realizujeme preventivní programy a tematicky zaměřené workshopy.  Více

 

Opatření v souvislosti s COVID-19

Všechny aktivity prosím individuálně dohodněte s našimi pracovníky předem a věnujte pozornost následujícím informacím kvůli bezpečí Vás i nás. Děkujeme!

Vážení klienti,

i naše pracoviště musí zaujmout některá opatření, abychom chránili zdraví nás všech. Pro Vaši i naši ochranu vás žádáme, abyste na dohodnuté aktivity v Pro Dialogu nechodili, pokud vám byla nařízena karanténa, nebo máte příznaky jako kašel, zvýšenou teplotu či další příznaky nachlazení. Stejně tak pokud jste v uplynulých dvou týdnech přišli do styku s osobou s nařízenou karanténou, spojenou s onemocněním COVID-19.

Prosíme Vás, abyste tato nutná opatření přijali s trpělivostí a porozuměním :

  • Pokud byste měli podezření, že se někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých setkal s COVID 19 nebo by se někdo z účastníků necítil dobře, prosíme, informujte nás před konáním plánované aktivity v našem zařízení nejlépe e-mailem na naší adrese nebo sms zprávou na čísle 737 018 662. Aktivitu bude po domluvě možné změnit na distanční formu on line.
  • Podmínkou vstupu do našich prostor je změření tělesné teploty všech osob, které vstupují do prostor Pro Dialogu bezdotykovým teploměrem. Měření provedou pracovníci Pro Dialogu. Tělesná teplota osob nepřekročí 37 stupňů. V případě vyšší tělesné teploty někoho z účastníků bude aktivita zrušena.
  • V provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení a součinnost.

Děkujeme za podporu