JSME pro DIALOG

Jsme neziskovou organizací, která se zaměřuje na pomoc lidem a rodinám v situaci konfliktu, nedorozumění, rozchodu či rozvodu. Těžištěm naší práce je ochrana základních práv dětí, včetně vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro jejich zdravý vývoj. 

Svou činností se snažíme přispívat k tomu, aby děti byly co nejméně zasahovány či ohrožovány neshodami, konflikty nebo násilím v rodinách. Rodinám, které se nacházejí právě v těžké situaci sporu či násilí, poskytujeme široké portfolio podpůrných aktivit, od poradenství po tzv. asistovaný styk.

NAŠE POSLÁNÍ

Jsme neziskovou organizací, která hájí lidská práva pro každého. Svou činností přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie. Pracujeme s osobami zasaženými či ohroženými násilím nebo chováním ohrožujícím jejich lidskou důstojnost s cílem nalézat cesty pro vzájemné dorozumění. Věříme, že tím posilujeme úctu k lidské bytosti, nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost.

Červnová odpoledne pro rodiny s dětmi. VELETROJKA a HELPFAIR

Srdečně vás v červnu zveme na akce, které připravují Hlavní město Praha a Městská část Praha 3. Přijďte si užít  zábavná odpoledne pro rodiny s dětmi a zastavte se i na našem stánku.

V úterý 5. června 2018 proběhne na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze pátý ročník veletrh sociálních a návazných služeb aneb VELETROJKA. Akci pořádá odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a záštitu nad ní převzal zástupce starostky David Gregor.

HELPFAIR - Veletrh sociálních služeb pak pořádá ve čtvrtek 7. června 2018 na Střeleckém ostrově v Praze Magistrát hl. m. Prahy. I zde je, již tradičně, připravena jak přehlídka mnoha organizací, tak bohatý kulturní program. Vystoupí například Dara Rolins, Pavel Calta a další. Akce trvá od 12:00 až do večerních hodin.

 

 

 

 

 

Víte, na co všechno má právo Vaše dítě?

Při naší práci se řídíme mezinárodní konvencí stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí, tzv. Úmluvou o právech dítěte, kam patří mimo jiné Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván. Možná vás překvapí, na co mají Vaše děti právo, a to ve své rodině i kdekoli jinde.

"Asistované setkávání" - 60 minut týdně. Kolik jich strávíte se svými dětmi Vy?

Ač se to může jevit zvláštní, někteří rodiče mohou se svými dětmi strávit pouze jednu hodinu týdně, a to ještě "s asistencí". Pro některé děti je toto, po nezbytně dlouhou dobu, jediný možný a bezpečný způsob, jak se s jedním ze svých rodičů vídat - např. v prostorách Pro Dialogu.

Zajímá Vás, proč se to děje? Jak Asistované setkávání probíhá? A kam se může časem posunout? Podrobněji o ASS

"Rodičovský dialog". Naděje pro ty, kteří přestali být manželi, ale nadále zůstávají rodiči

Rozchod nebo rozvod málokdy bývá snadným obdobím života. Nastavení péče o společné děti bývá jedním z horkých témat. Ano, rodiče mají právo na rozvod, ale děti mají stále právo na kontakt s oběma rodiči i právo na to, vyrůstat v bezpečném a podnětném prostředí. Podporu a úlevu v této, často na konflikty bohaté fázi, mohou rodiče čerpat i díky Pro Dialog aktivitě Rodičovský dialog s asistencí. Zajímá Vás, jak takový Rodičovský dialog probíhá a kdy jej můžete využít? Podrobněji o RD