Facilitované (Asistované) setkávání

Bezpečné setkávání dítěte s rodičem

Obnova vztahu dítěte s rodičem

Facilitované (dříve Asistované) setkávání dbá na naplňování práva dítěte být v kontaktu s oběma svými rodiči 

Setkávání s nácvikem rodičovských kompetencí je způsobem, jak se může rodič, který nemá děti ve své péči a/nebo má soudně určený kontakt s nimi pouze "s odbornou asistencí", se svými dětmi pravidelně vídat. Formát setkání s facilitací našich odborných pracovníků v neutrálním prostředí (na našem pracovišti) dítěti umožňuje bezpečně se setkávat s matkou nebo s otcem, bez zátěže konfliktů svých rodičů. 

Facilitované setkávání je doporučováno nejčastěji rodinám

 • ve kterých je jednomu z rodičů, z různých důvodů, upírán kontakt s dítětem;
 • děti nebyly s jedním z rodičů dlouho v kontaktu po prožitém rodinném konfliktu;
 • jejichž rodič byl shledán násilným vůči svému partnerovi (příp. dítěti).

Cílem je znovuobnovení vztahu dítěte s rodičem a postupné rozšiřování jejich kontaktu. Na straně rodičů je cílem stav, kdy jsou oba, matka i otec, ochotni - bez ohledu na minulost, ať byla sebevíc bolestná - podporovat a naplňovat právo společného dítěte na to, milovat oba rodiče. 

Praktické informace

Místo a formy setkávání

 • Setkávání je možné realizovat ambulantní i terénní formou, tzn. může probíhat na našem pracovišti, anebo po dohodě s oběma rodiči i na jiném místě.

Frekvence a časové možnosti předávání

 • Setkávání poskytujeme v pracovních dnech (pondělí až pátek) v době 9:00-18:00 (vyjma státních svátků);
 • Frekvence u jedné rodiny je obvykle 1x týdně nebo 1x 14 dní (maximálně 1 ASS týdně);
 • Jedno Setkání trvá celkem 90 minut - 60 minut je čas vyhrazený pro přímé setkání dítěte s rodičem, 15 minut konzultace s každým z rodičů;
 • Pro Dialog nenahrazuje Setkání, ke kterému nedošlo z důvodu uzavření pracoviště v době státního svátku, pokud není s konkrétní rodinou dohodnuto jinak.

Dobrovolnost a spolupráce obou rodičů

 • Podmínkou čerpání aktivity Setkávání u nás je obeznámení klienta s Podmínkami a pravidly spolupráce s Pro Dialogem a jejich následné stvrzení podpisem.
 • Nativní součástí Setkávání je čerpání poradenských konzultací, na nichž je rodičům nabízena podpora, rada či nácvik rodičovských kompetencí s cílem, aby rodič mohl rozvíjet vztah se svým dítětem a druhým rodičem v budoucnu i bez naší asistence.
 • Nativní součástí Setkávání je také spolupráce při tvorbě Individuálního plánu ve prospěch dítěte a průběžné vyhodnocování jeho plnění. Smyslem je v dialogu podporovat schopnost každého rodiče vnímat potřeby svého dítěte a zároveň své možnosti naplňovat v roli rodiče.
 • Aktivitu Předávání poskytujeme nejčastěji rodinám, které mají Setkávání doporučeno OSPODem či nařízeno soudně. Rodiče si ale mohou o Setkávání zažádat i dobrovolně a preventivně.

Další aktivity, které rodinám nabízíme

Aktivity jsou vzájemně provázané, rodiny jich mohou čerpat i více souběžně.

Facilitované (Asistované) předávání

Předávání dítěte tam a zpět mezi rodiči, v neutrální atmosféře a v bezpečném prostředí Pro Dialogu za asistence našich odborných pracovníků.

Rodičovský dialog

Mediační formát v rodině ohroženého dítěte. Je zaměřen na zprostředkování komunikace mezi členy rodiny, nejčastěji matkou a otcem.

Odborné konzultace

Poradenství zaměřené na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě. Individuální, párové či pro celou rodinu.

Podpůrné skupiny

Sdílecí facilitované skupiny pro dospělé a zážitkové skupiny pro děti.


Máte-li zájem o některou z výše nabízených aktivit, napište nám.

Zvažujete Setkávání "pod dohledem"?

Možná tápete v tom, zda by pro vás byla facilitovaná setkávání vhodná. 

Myšlenka odborné asistence při kontaktu dítěte a rodiče vychází z přesvědčení, že každé dítě má právo být vychováváno oběma rodiči i v případech, kdy je vztah (nejčastěji) mezi rodiči hrubě narušen.

Narušení nastává nejčastěji v důsledku:

 • chronických konfliktů mezi rodiči (často v souvislosti s rozchodem nebo rozvodem rodičů),
 • v důsledku domácího násilí v rodině, kdy je obětí jeden z rodičů, ale někdy bohužel i dítě,
 • trestné činnosti některého z rodičů - ta může vstoupit do rodinné situace přímo (rodič je vyšetřován) nebo jako následek, např. návrat rodiče po výkonu trestu, zákaz přiblížení apod.

V této chvíli je již dítě vedeno jako ohrožené v agendě orgánu SPOD (sociálně právní ochrany dětí). Z důvodu ochrany práv dítěte jsou následně rodičům facilitované kontakty často nařízeny rozhodnutím soudu či doporučeny OSPODem. Cílem je zajistit dítěti bezpečí a zároveň podporovat (znovu)obnovení a rozvíjení kontaktu dítěte s rodičem, se kterým by toto jinak nebylo možné. Hovoříme-li o "dítěti", máme tím na mysli "každé dítě" v rodině, které se tato situace týká, tedy jedno nebo více. 

Rodiče si o asistenci mohou požádat i dobrovolně, a čerpat ji jako preventivní aktivitu po dobu, než se situace v rodině změní.

Co by mohlo být fajn vědět pro spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu práv a bezpečí dítěte, rozvíjíme odbornou úroveň týmu.

Jaké jsou možnosti a podmínky spolupráce s námi. Více >

Jak a proč spolupracujeme se soudy, OSPODy a s dalšími institucemi. Více > 

Kde nás najdete a jak to u nás vypadá. Více >

Dotaz na objednání si "Setkávání"

Pokud zvažujete využít asistovaný kontakt nebo jinou aktivitu z naší nabídky, a oba rodiče jste se na tom shodli, vyplňte prosím tento formulář. Pokud se na nás obracíte dobrovolně, bez evidence a/či doporučení odborem sociálně právní ochrany dětí a bez nařízení soudu, na aktivitu budete finančně přispívat. Ceník naleznete zde.