Lidé v týmu Pro Dialogu

Jsme s klienty na jedné lodi. S dětmi i s dospělými. Společně hledáme cestu, jak dál

Sdružujeme odborníky z mnoha oblastí

Genderově vyvážený tým se zájmem o klienty

Pracujeme i v anglickém jazyce, pokud v rodině jeden z rodičů český jazyk neovládá. Umíme zajistit  tlumočníka z/do znakového jazyka. 

Náš tým tvoří sociální pracovnice, psycholožky a psycholog pro práci s dětmi, supervizorka, speciální pedagožka, mediátorka, koučka, terapeutka. Fungujeme na bázi vzájemné zastupitelnosti.

Mgr. Jindřiška Krpálková

Ředitelka a zakladatelka Pro Dialogu, z.s., supervizorka, mediátorka, koučka

Jindřiška se v oblasti sociální práce a lidských vztahů pohybuje více než 30 let. Pro Dialog založila v souladu se svou hlubokou vírou v právo každé lidské bytosti nacházet své místo ve světě i skrze spolupráci a růst ve vztazích.

V Pro Dialogu se Jindřiška účastní všech aktivit, v týmu zastupuje supervizorskou a mentorskou roli. Své zkušenosti, i v oblasti mediace a koučinku, poskytuje také jednotlivcům a organizacím mimo Pro Dialog. Je členkou Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády ČR a prezentuje Pro Dialog na konferencích a kulatých stolech.

Mgr. Jana Sedláková

Odborná konzultantka, poradkyně v oblasti agendy SPOD a speciální pedagogiky

Jana je v Pro Dialogu, protože ji přímá práce s lidmi přijde smysluplná. V Pro Dialogu poskytuje odbornou asistenci rodinám našich klientů a odborné poradenství v oblasti agendy SPOD a práce na projektech a projektových žádostech.

Jana vystudovala obor Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči na Pedagogické fakultě UP Olomouc. 26 let vedla v roli ředitelky Oblastní charitu Blansko.

Mgr. Filip Jagrik

Psycholog

Filip působí v Pro Dialogu, protože se mu jeví jako osobně obohacující i společensky smysluplné pracovat s rodinami, které se nachází v situaci konfliktu. Jako jádro svojí práce vnímá rozvíjení plnějšího náhledu na problematickou situaci a podporu hledání takových východisek, která budou ohleduplnější k potřebám zúčastněných, zejména pak dětí.

Filip je vystudovaný psycholog, který prošel pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v daseinsanalytickém přístupu a jeho předešlá zkušenost zahrnuje mimo jiné spolu vedení dětských terapeutických skupin či působení v léčebné komunitě. V Pro Dialogu Filip pracuje jak individuálně s dětmi i dospělými, tak s celým rodinným systémem.


Ing. Bc. Hynek Valenta

Psycholog, facilitátor, odborný konzultant

Hynek je v Pro Dialogu, protože jej zajímá společné hledání tvořivých řešení s lidmi, kteří se nacházejí v náročné situaci. V Pro Dialogu poskytuje své znalosti a dovednosti kouče, psychoterapeuta a teamového facilitátora v rámci Rodičovských dialogů, párových terapií, individuálních konzultací a Facilitovaných kontaktů.

Hynek vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, podnikový management na VŠE Praha a jaderné inženýrství na ČVUT Praha. V oblasti práce s lidmi se neustále vzdělává. V současnosti je studentem závěrečné fáze mezinárodního výcviku procesově orientované psychologie (POP) na Slovensku.

Mgr. Andrea Šimková

Psycholožka

Andrea absolvovala magisterské studium psychologie na Leiden Univerzitě v Nizozemsku se zaměřením na děti a dospívající. Díky česko-anglickému studiu na střední škole a pobytu v zahraničí nemá problém s prací v anglickém jazyce. V průběhu vysokoškolského studia Andrea nasbírala zkušenosti v práci s dětmi - ve školce, jako au-pair nebo v rámci psychologických stáží. Do budoucna by ráda prošla terapeutickými výcviky, a protože vidí důležitost v práci s dětmi a jejich rodinami, zároveň by tímto směrem ráda ubírala i svou budoucí praxi. Proto je Pro Dialog z.s. tím pravým místem, kde může získávat své praktické zkušenosti pro svou budoucí kariéru.

Zdeněk Chalupa, Dis.

Sociální pracovník

Zdeněk se v Pro Dialogu účastní Facilitovaných předání a poradenských konzultací s klienty, zejména těch, která Pro Dialog poskytuje rodinám ve víkendovém čase.

Martin Buček

Backoffice pracovník

Martin je v Pro Dialogu, protože ho zajímá psychologie a mezilidské vztahy. V Pro Dialogu odpovídá za administrativu, podklady pro účetnictví, koordinaci týmu a aktivit.

Martin má 13 let zkušeností s vedením různých typů menších podniků v oblasti gastronomie, hoteliérství a osobní přepravy, a bohaté zkušenosti z práce ve státní správě. Martin má ekonomické vzdělání z pražského Gymnázia bratří Čapků.

Mgr. Anna Roll Boháčková

Koordinátorka, socioterapeutka

Anička je v Pro Dialogu, protože ji práce zde přijde smysluplná. V Pro Dialogu odpovídá za koordinaci pracovníků a klientů a za zpracování projektových žádostí.

Anička má bohaté zkušenosti s prací v neziskových organizacích v sociální oblasti. Dva roky pracovala v Azylovém domě pro ženy ohrožené domácím násilím. Léta se zajímá a aktivně podílí na rozvoji restorativní justice v ČR. Koordinovala kurzy Nenásilné komunikace (NVC) v Česku a zapojila se do pilotního programu zavádění nového druhu restorativního programu, tzv. "Kruhů obnovy".

Anička vystudovala filozofii a historickou sociologii na Fakultě humanitních studií UK Praha, prochází výcvikem v systému NVC (Nenásilná komunikace).

Mgr. Mariana Catwall

Facilitátorka Zkoumání a tvorby dialogickych systémů