Lidé v týmu Pro Dialogu
Jsme s klienty na jedné lodi. S dětmi i s dospělými. Společně hledáme cestu, jak dál

Sdružujeme odborníky z mnoha oblastí

Genderově vyvážený tým se zájmem o klienty

Pracujeme i v anglickém jazyce, pokud v rodině jeden z rodičů český jazyk neovládá. Umíme zajistit  tlumočníka z/do znakové řeči. 

Náš tým tvoří sociální pracovnice, psycholožky a psycholog pro práci s dětmi, supervizorka, speciální pedagožka, mediátorka, koučka, terapeutka. Fungujeme na bázi vzájemné zastupitelnosti.

Mgr. Jindřiška Krpálková

Ředitelka a zakladatelka Pro Dialogu, supervizorka, mediátorka, koučka

Jindřiška se v oblasti sociální práce a lidských vztahů pohybuje více než 30 let. Pro Dialog založila v souladu se svou hlubokou vírou v právo každé lidské bytosti nacházet své místo ve světě i skrze spolupráci a růst ve vztazích.

V Pro Dialogu se Jindřiška účastní všech aktivit, v týmu zastupuje supervizorskou a mentorskou roli. Své zkušenosti, i v oblasti mediace a koučinku, poskytuje také jednotlivcům a organizacím mimo Pro Dialog. Je členkou Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády ČR a prezentuje Pro Dialog na konferencích a kulatých stolech.

Mgr. Daniela Gabrielová

Vedoucí psycholožka, spoluzakladatelka Pro Dialogu

Daniela je spoluzakladatelkou Pro Dialogu a od počátku zde pracuje jako psycholožka s rodinami potřebujícími Facilitované kontakty a Rodičovské dialogy, podílí se na jejich přípravě a uskutečňování a provází lidi v rámci individuálních konzultací.

Danielu zajímá podpora lidí v konfliktu, hledání způsobů práce s lidmi v situaci rozpadu vztahu a spolupráce v týmu zajímavých lidí. Domnívá se, že když si ji tato práce našla, nemůže odejít dříve, než si ji osvojí. A počítá, že to může být úkol i na celý život.

V Pro Dialogu ji kromě přímé práce s klienty ve všech nabízených formách zajímá práce na metodice, hledání a aplikování nových postupů, které by lidem pomáhaly vypořádat se s konfliktem, spolupráce týmu, jeho podpora a jeho složení.

Daniela má 17 let praxe jako psycholožka a zkušenosti v oblastech psychologického a krizového poradenství, práce ve zdravotnictví a v sociálních službách a ve své soukromé psychologické praxi. Je nadšenou stoupenkyní procesově orientované psychologie, kterou studuje v mezinárodním výcviku na Slovensku.

PaedDr. Drahomíra Šínová

Speciální pedagožka, spoluzakladatelka Pro Dialogu

Drahomíra je přesvědčena, že jedním z nejcennějších darů, který může člověk věnovat druhému člověku, je jeho přítomnost a plná pozornost tady a teď. V Pro Dialogu s tímto postojem podporuje a provází klienty jejich náročnou situací. Odpovídá za průběh jednotlivých odborných aktivit, u kterých je osobně přítomna, při Facilitovaných kontaktech a konzultacích s klienty.

Drahomíra má 10 let zkušeností v roli mediátorky a 25 let zkušeností s uplatňováním psychoterapeutických přístupů při práci s rodinami s dětmi, s páry a jednotlivci.

Drahomíra se rozvíjí a vzdělává celý svůj život, je speciální pedagožka, akreditovaná mediátorka ČR, absolvovala úplné psychoterapeutické vzdělání, které zahrnuje certifikovaný sebezkušenostní pětiletý psychoterapeutický výcvik, orientovaný daseinsanalyticky (fenomenologicko- hermeneuticky).

Mgr. Jana Sedláková

Odborná konzultantka, poradkyně v oblasti agendy SPOD a speciální pedagogiky

Jana je v Pro Dialogu, protože ji přímá práce s lidmi přijde smysluplná. V Pro Dialogu poskytuje odbornou asistenci rodinám našich klientů a odborné poradenství v oblasti agendy SPOD a práce na projektech a projektových žádostech.

Jana vystudovala obor Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči na Pedagogické fakultě UP Olomouc. 26 let vedla v roli ředitelky Oblastní charitu Blansko.

Mgr. Soňa Janovská

Odborná konzultantka, garantka poradny v Olomouci

Soňa je v Pro Dialogu, protože považuje za cenné, že existují ozdravná místa, kde mohou lidé načerpat naději, sílu, čas k tomu, zvládnout konflikty s osobami jim nejbližšími. Těší ji být podporou a svědkem lidí, kteří vstávají z popela jako Fénix a k tomu svým dětem ukazují nové způsoby, jak se postavit za sebe a jak být s dalšími lidmi. 

Soňa pracuje s lidmi přes 15 let, a ze zkušeností v byznyse i NGO světech aktuálně čerpá při rozvíjení myšlenky na pracoviště Pro Dialogu v Olomouci, aby bylo možné poskytovat podporu lidem v Olomouckém regionu.

Soňa chápe rozvoj a vzdělávání jako součást své životní cesty a dobrý způsob, jak potkávat nová přátelství a nové kompetence. Po magisterském studiu na PdF MU Brno a arteterapie na PdF v Českých Budějovicích si zamilovala systemický a "popácký" přístup, vystudovala systemické koučování a terapii u Extimy Praha a nyní je studentkou závěrečné fáze mezinárodního výcviku v procesorientované psychologii v SR.

Bc. Filip Jagrik

Psycholog

Filip je v Pro Dialogu, protože se mu jeví jako smysluplné pracovat s rodinami zažívajícími konflikt a této práci se věnovat v kolektivu inspirativních kolegyň a kolegů, od kterých se každý den něco učí. V Pro Dialogu se nejvíce účastní facilitovaných kontaktů a mediačních Rodičovských dialogů. Rád se věnuje individuální práci s dětmi a těší se na rozvoj podpůrné Dětské skupinky.

Filip absolvoval magisterské studium psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. S chutí prošel 5letým Daseinsanalytickým sebezkušenostním výcvikem a kurzem práce s dětskou kresbou.

Ing. Bc. Hynek Valenta

Psycholog, facilitátor, odborný konzultant

Hynek je v Pro Dialogu, protože jej zajímá společné hledání tvořivých řešení s lidmi, kteří se nacházejí v náročné situaci. V Pro Dialogu poskytuje své znalosti a dovednosti kouče, psychoterapeuta a teamového facilitátora v rámci Rodičovských dialogů, párových terapií, individuálních konzultací a Facilitovaných kontaktů.

Hynek vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, podnikový management na VŠE Praha a jaderné inženýrství na ČVUT Praha. V oblasti práce s lidmi se neustále vzdělává. V současnosti je studentem závěrečné fáze mezinárodního výcviku procesově orientované psychologie (POP) na Slovensku.

Zdeněk Chalupa, Dis.

Sociální pracovník

Zdeněk se v Pro Dialogu účastní Facilitovaných předání a poradenských konzultací s klienty, zejména těch, která Pro Dialog poskytuje rodinám ve víkendovém čase.

Martin Buček

Backoffice pracovník

Martin je v Pro Dialogu, protože ho zajímá psychologie a mezilidské vztahy. V Pro Dialogu odpovídá za administrativu, podklady pro účetnictví, koordinaci týmu a aktivit.

Martin má 13 let zkušeností s vedením různých typů menších podniků v oblasti gastronomie, hoteliérství a osobní přepravy, a bohaté zkušenosti z práce ve státní správě. Martin má ekonomické vzdělání z pražského Gymnázia bratří Čapků.

Mgr. Anna Roll - Boháčková

Koordinátorka, socioterapeutka (toho času na mateřské dovolené)

Anička je v Pro Dialogu, protože ji práce zde přijde smysluplná. V Pro Dialogu odpovídá za koordinaci pracovníků a klientů a za zpracování projektových žádostí.

Anička má bohaté zkušenosti s prací v neziskových organizacích v sociální oblasti. Dva roky pracovala v Azylovém domě pro ženy ohrožené domácím násilím. Léta se zajímá a aktivně podílí na rozvoji restorativní justice v ČR. Koordinovala kurzy Nenásilné komunikace (NVC) v Česku a zapojila se do pilotního programu zavádění nového druhu restorativního programu, tzv. "Kruhů obnovy".

Anička vystudovala filozofii a historickou sociologii na Fakultě humanitních studií UK Praha, prochází výcvikem v systému NVC (Nenásilná komunikace).