Výroční zprávy
Pokud potřebujete cokoli dalšího, kontaktujte nás

Za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019


Za rok 2018

Výroční zpráva a audit za rok 2018 pro poskytovatele dotace MPSV

Hospodaření spolku v souvislosti s dotací MPSV v Národním dotačním titulu Rodina prošlo za rok
2018 povinným auditem. Audit provedla Ing. Štěpánka Grohová, GROHOVÁ AUDIT, s. r. o., číslo
oprávnění auditorské společnosti 499. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Výroční zpráva za rok 2018

Auditor k vyúčtování k MPSV dotaci

Zpráva nezávislého auditora k MPSV dotaci