O nás

Podporujeme dialog v rodinách, generacích, kulturách, komunitách.

Věříme, že každé dítě má právo se rozvíjet v živém a bezpečném kontaktu s mámou i s tátou. Že má právo vyrůst v osobnost, která si umí budovat otevřené a naplňující vztahy s lidmi, a bez obav nachází své místo ve světě.

Od svého založení v roce 2012 pracujeme s rodinami, které se rozpadly a ve kterých konflikt mezi rodiči pokračuje a jejichž děti jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí. Věnujeme se restorativní péči v rodinách, v nichž se projevovalo násilí v blízkých vztazích nebo docházelo k trestným činům. Obecně se zaměřujeme na ochranu práv a zájmů dětí a obnovení narušených funkcí rodiny.

Pracujeme se všemi členy rodiny

Předpokládáme, že nejlepším zájmem dítěte rozešlých partnerů je, aby se jeho rodiče byli schopni se domluvit a nadále o dítě společně pečovat. Rodinám poskytujeme odborné poradenství, asistované kontakty, restorativní mediační a komunitní formáty. Rodičům, kteří procházejí náročným obdobím sporů a konfliktů (typicky při rozchodu), nabízíme široké portfolio podpůrných aktivit.

Aktivity poskytujeme s celopražskou (celorepublikovou) působností

O naši přímou podporu se mohou ucházet zájemci z celé Prahy (i rodiny z jiných měst, pokud dítě spadá pod některý z pražských OSPODů). Vzdělávací aktivity můžeme, po dohodě, poskytovat v rámci celé České republiky. Součástí našeho pracoviště je plně vybavená herna pro Asistované kontakty i prostor pro konzultace, podpůrné sebezkušenostní skupiny či pro pořádání workshopů a seminářů.  

Disponujeme pověřením SPOD

Díky tzv. pověření k výkonu SPOD mohou nás rodiny, které s námi spolupracují na základě doporučení OSPODu či soudního rozhodnutí, čerpat aktivity ZDARMA. Pro mnoho rodin je toto významnou pomocí v jejich aktuální životní a finanční situaci a často se na to ptají. 

Spolupracujeme s organizacemi v oblasti sociálních služeb

Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), s úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD), s orgány místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými sdruženími. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty dalších zařízení, spolupracujeme průběžně i s těmito zařízeními. 

Oblastí našeho zájmu je péče o rodiny s dětmi a komunikace v rodině

V rámci práce s rodinou či neúplnou rodinou řešíme rozchodové, rozvodové a po rozchodové stavy, změnu rolí v rodině, také domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikaci s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, na partnerské vztahy a péči o děti. 

Rozhovor

s Mgr. Jindřiškou Krpálkovou, ředitelkou Pro Dialogu