Poradenství

Pro každého člena rodiny, se kterou spolupracujeme

Odborné poradenské konzultace

Konzultace mohou klienti v Pro dialogu čerpat samostatně a/nebo jako nativní součást Facilitovaných kontaktů. Konzultace jsou poradenské, bývají zaměřeny na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě a jejich smyslem je podpořit rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny.

 • Dospělí, nejčastěji rodiče, získávají uvědomění o tom, jaké kompetence mohou používat v situacích, které mohou být zdrojem ohrožení pro zdravý vývoj a bezpečnost každého jejich společného dítěte.
 • Dětem pak konzultace formou povídání či setkání s hravými terapeutickými prvky poskytují prostor, kde mohou bezpečně (bez přítomnosti jednoho či druhého rodiče) sdílet či formulovat své přání.

Poradenství poskytujeme podle toho, co který člen dané rodiny aktuálně potřebuje, typicky

 • Psychologické poradenství,
 • Právní a sociální poradenství,
 • Krizovou intervenci,
 • Speciálně pedagogické poradenství.

Individuální konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Klientem může být matka, otec, dítě, prarodič či jiný člen rodinného kruhu či komunity.

Vícečlenná konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Konzultace se po dohodě účastní více členů rodiny, případně členové nově založených rodin (nevlastní rodič, sourozenec). 

Párová konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00 
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Konzultace probíhá nejčastěji jako společné edukační sezení obou rodičů společně.

Konzultace/krizová intervence

 • Délka jedné konzultace: 15 - 55 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00, po dohodě i jinak
 • Formou emailu nebo telefonicky

Konzultace mohou mít charakter krizové intervence poskytnuté telefonicky či emailem, či edukační mailové poradenství.