Odborné konzultace

Pro každého člena rodiny, se kterou spolupracujeme

Odborné poradenské konzultace

Konzultace mohou klienti v Pro dialogu čerpat samostatně a/nebo jako nativní součást Facilitovaných kontaktů. Konzultace jsou poradenské, bývají zaměřeny na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě a jejich smyslem je podpořit rodinný systém, posílit dovednosti a kompetence jednotlivých členů rodiny.

 • Dospělí, nejčastěji rodiče, získávají uvědomění o tom, jaké kompetence mohou používat v situacích, které mohou být zdrojem ohrožení pro zdravý vývoj a bezpečnost každého jejich společného dítěte.
 • Dětem pak konzultace formou povídání či setkání s hravými terapeutickými prvky poskytují prostor, kde mohou bezpečně (bez přítomnosti jednoho či druhého rodiče) sdílet či formulovat své přání.

Poradenství poskytujeme podle toho, co který člen dané rodiny aktuálně potřebuje:

 • psychologické poradenství
 • právní a sociální poradenství
 • krizovou intervenci
 • speciálně pedagogické poradenství

Individuální konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Klientem může být matka, otec, dítě, prarodič či jiný člen rodinného kruhu či komunity.

Vícečlenná konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Konzultace se po dohodě účastní více členů rodiny, případně členové nově založených rodin (nevlastní rodič, sourozenec). 

Párová konzultace

 • Délka jedné konzultace: 55 - 90 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00 
 • Formou osobního setkání na našem pracovišti

Konzultace probíhá nejčastěji jako společné edukační sezení obou rodičů společně.

Konzultace/krizová intervence

 • Délka jedné konzultace: 15 - 55 minut
 • V pracovních dnech 9:00-18:00, po dohodě i jinak
 • Formou emailu nebo telefonicky

Konzultace mohou mít charakter krizové intervence poskytnuté telefonicky či emailem, či edukační mailové poradenství.