Přehled našich aktivit

Naše aktivity na sebe navazují a klienti jich mohou čerpat i několik souběžně.

Podpora rodinám, vzdělávání i osvěta

probíhá na našem pracovišti, vybaveném pro všechny typy aktivit

Přímá pomoc rodinám

je určena všem členům rodin a pěstounských rodin, tedy rodičům, prarodičům, pěstounům, dětem v těchto rodinách. 

Rodiny u nás mohou čerpat:

Máte-li o některou aktivitu zájem, kontaktujte nás.


Vzdělávání a osvěta

V rámci osvětové činnosti v oblasti práce s rodinou a prevence násilného jednání realizujeme aktivity, které jsou určeny laické i odborné veřejnosti, a to

  • Konzultace a supervize pro odborníky v oblasti práce s rodinou
  • Individuální plány, nácviky rodičovských kompetencí
  • Vzdělávací programy pro školy, vzdělávací programy pro dospělé
  • Koučink (individuální, životní nebo profesního rozvoje)
  • Konference (i případové), besedy, kulaté stoly, diskuzní fóra
  • Semináře na míru (často v souvislosti s realizací grantového projektu nebo v souladu s edukačními potřebami ze strany jednotlivých orgánů SPOD)

Máte-li o některou aktivitu zájem, kontaktujte nás.

Rámcový přehled všech našich aktivit

Naše aktivity se dějí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Psychosociální aktivity

Facilitované setkávání  dítěte s rodičem, se kterým dítě nežije, s nácvikem rodičovských kompetencí.

Mediační práce

Rodičovský dialog v rodině ohroženého dítěte s cílem uzavřít dohodu o jeho potřebách.

Lektorská činnost

Vedení workshopů a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.

Tréninkové aktivity

Facilitované předávání s nácvikem rodičovských kompetencí a komunikačních dovedností.

Socioterapeutická práce

Odborné psychosociální poradenství. Právní a speciálně pedagogické poradenství.

Restorativní programy

Práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny.

Konzultační činnost

Odborné konzultace a edukace s praktickým nácvikem rodičovských dovedností. 

Podpora pěstounských rodin

Vzdělávací programy pro pěstouny, poradenství pěstounským rodinám.

Supervizní činnost

Poskytování týmových, manažerských a případových supervizí.

Co je dobré vědět pro spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu jejich údajů a bezpečí, dbáme na odbornou úroveň a rozvoj týmu.

Popis náplně a podmínek spolupráce. Více >

Ochrana osobních údajů našich klientů. Více > 

Složení a kompetence našeho týmu. Více >