Jsme PRO dialog v rodině

Mezi rodiči, partnery, také mezi generacemi i mezi kulturami ve společnosti.

Věříme v nové začátky

Od roku 2012 se zaměřujeme na podporu znovuobnovení dialogu a uzdravení vztahů v rodinách, které procházejí dlouhodobě náročným obdobím. Zároveň se zasazujeme o dialog v naší společnosti a rozvoj restorativní justice v České republice.

Naší hlavní pracovní náplní je vykonávat sociálně právní ochranu dítěte v situacích konfliktu mezi rodiči. Cílem je zajistit dítěti právo na oba rodiče (dané Úmluvou o právech dítěte) a umožnit mu, aby si i v situaci, kdy se jeho rodiče rozcházejí či si vzájemně ubližují, mohlo vytvářet a rozvíjet vztah s každým z nich.

Poskytujeme aktivity s celopražskou působností

  • O naši přímou podporu se mohou ucházet zájemci z celé Prahy (i rodiny z jiných měst, pokud dítě spadá pod některý z pražských OSPODů).
  • Součástí našeho pracoviště na pražském Bubenči je plně vybavená herna pro asistované kontakty i prostor pro konzultace, podpůrné sebezkušenostní skupiny či pro pořádání workshopů a seminářů
  • V rodinách našich klientů podporujeme dospělé (rodiče) ve schopnosti vytvářet (fyzické i psychické) prostředí, které umožní dítěti zdravý vývoj. Napomáháme dospělým, v zájmu každého jejich dítěte, v rozvoji vztahu mezi sebou coby mezi rodiči - těmi zůstávají, i když se jako partneři rozešli či rozcházejí. Dětem zajišťujeme bezpečí a možnost znovuobnovení vztahu s každým s rodičů po dobu, kdy toto rodiče nejsou schopni vlastními silami (např. není pro ně možné se bez konfliktů se ani setkat nebo si předat mezi sebou své děti).

Pro rodiny, i pěstounské 

Facilitované / Asistované kontakty

V rámci bezpečí pro děti při obnovení kontaktu s rodičem provádíme Facilitovaná setkávání a Facilitovaná předávání. 

Pro dospělé v rodinách

Mediace, Rodičovská skupina

Rodičům, pěstounům, prarodičům nabízíme mediační Rodičovský dialog, odborné poradenství. 

Pro děti v rodinách

Skupinka pro děti, terapie, konzultace

V rámci spolupráce s celou rodinou nabízíme dětem prostor pro sdílení toho, co je zajímá a trápí.

Pro spolupracující organizace

Vzdělávací a mediační aktivity

Provádíme mediace případů, realizujeme preventivní programy a tematicky zaměřené workshopy. Více

Zasazujeme se o rozvoj restorativní justice v České republice

Naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, a zároveň vnímáme, že jsme platnou součástí a aktivním spoluhráčem v oblasti rozvoje restorativního přístupu v ČR. Ten preferuje, místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích, hledání cesty k funkční obnově vztahů, založené na vyrovnání, smíření a odpuštění. 

Hájíme lidská práva každé lidské bytosti. Pracujeme s lidmi ohroženými násilím nebo chováním znevažujícím jejich lidskou důstojnost. Věříme, že hledání a nalézání cest k vzájemnému dorozumění na individuální úrovni posiluje úctu a nenásilný přístup k lidské bytosti, v rodině a komunitě tento přístup dále napomáhá rozvíjení vědomí stejných práv pro každého. Svou prací tak přispíváme k rozvoji občanské společnosti a demokracie.  

Těší nás ochota a zájem o naši dobrou praxi ze strany orgánů justice a sociální práce. Stále častěji se na nás pro poradenství obracejí např. oddělení SPOD jednotlivých městských částí Prahy či oblastní soudy, které nás vnímají jako důvěryhodnou a žádanou organizaci v oblasti podpory rozcházejících se rodičů v konfliktní situaci.