Interdisciplinární spolupráce

V zájmu klientů aktivně spolupracujeme s OSPODy, soudy, dalšími organizacemi a odborníky

Důležitou a samozřejmou je pro nás spolupráce s institucemi, organizacemi a s odborníky v práci s rodinou, pokud to vyžaduje zájem klienta nebo jeho rodiny. Vyplývá to z podstaty naší práce, neboť jednotliví členové rodin, se kterými spolupracujeme, jsou často klienty více organizací.

Pravidelně a kontinuálně jsme v kontaktu

  • s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • s úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí (UMPOD)
  • s probační a mediační služba (PMS)
  • se soudy

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a odborníky, kteří mohou jakýmkoli způsobem s námi konstruktivně řešit situaci našich klientů. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty dalších zařízení nebo klienty soukromých odborníků, spolupracujeme i s nimi, za všechny například:

Účastníme se aktivně odborných aktivit

Účastníme se konferencí, kulatých stolů a seminářů, které se týkají našich témat. Jsme členskou organizací seskupení KOORDONA.

Vzděláváme se, rozšiřujeme kompetence našeho týmu

Kromě přímé spolupráce nad případy rodin našich klientů se členové našeho týmu rádi účastní vzdělávacích aktivit v rámci interdisciplinární spolupráce, a to na úrovni organizací i na  celorepublikové legislativní úrovni.

Nabízíme vzdělávací a preventivně osvětové aktivity

V rámci sdílení mnohaletých zkušeností nabízíme odborné i laické veřejnosti z celé republiky mnoho různých formátů vzdělávání a sdílení.

Praktické informace

Jak sladit soudní rozhodnutí soudu s možnostmi Pro Dialogu

Někdy pro nás bývá obtížné aktivity, zejména facilitované (dříve asistované) kontakty s konkrétní rodinou, realizovat v souladu se zněním soudního rozhodnutí. To se děje zejména, pokud soud určí výkon nějaké aktivity přímo v naší organizaci bez dialogu s námi. Výsledné znění, které není možné (z různých důvodů) ve stanoveném rozsahu naplnit, v důsledku znesnadňuje původní záměr soudu a naopak prohlubuje nedorozumění také při spolupráci s danou rodinou, čímž trpí zejména děti.

Co možná pomůže takovým situacím předejít

  1. Zavolat nám, ideálně přímo paní ředitelce (777 311 559). Probereme s vámi aktuální kapacitu našeho pracoviště, a uděláme maximum pro nalezení společného řešení. Můžeme, s ohledem na mnoho let našich zkušeností, doporučit aktivity vhodné pro daný konkrétní případ (anonymně, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů).
  2. Ponechat výběr organizace na rodičích. Když si nás rodiče vyberou dobrovolně, snižuje to počáteční bariéru při zahájení spolupráce a naopak posiluje ochotu rodičů přebírat odpovědnost za změnu své aktuální situace do svých rukou.

V rámci podpory a rozvoje interdisciplinární spolupráce nabízíme

Mediace případových konferencí

Pro OSPOD či jiné zájemce provádíme mediaci případových konferencí. 


Koučovací a supervizní služby

Odborníkům v oblasti práce s rodinou poskytujeme konzultace, supervize, individuální či týmový koučink.

Preventivní aktivity pro odborníky

V oblasti práce s rodinou pořádáme konference (i případové), kulaté stoly, diskuzní fóra aj. pro odborníky.

Aktivity pro celospolečenskou změnu

Na míru dle zájmu realizujeme semináře a workshopy na aktuální palčivá společenská témata.

Osvětové aktivity pro veřejnost

V rámci prevence násilí pořádáme v oblasti práce s rodinou pořádáme pro laickou veřejnost besedy a workshopy.

Kurzy pro OSPOD pracovníky

V souladu s edukačními potřebami ze strany jednotlivých orgánů SPOD realizujeme kazuisticky zaměřené semináře a (akreditované) kurzy.


Vzdělávání pro pěstouny

V rámci edukačních potřeb orgánů SPOD realizujeme pro pěstouny podpůrně vzdělávací programy 

Zážitkové programy pro školy

Pro školy připravujeme dle zájmu a na míru preventivní vzdělávací programy.

Máte-li o některou z nabízených aktivit zájem, kontaktujte nás.

Zajímá Vás, jaké služby nabízíme rodinám?