Powered by Smartsupp

Interdisciplinární spolupráce

V zájmu klientů aktivně spolupracujeme s OSPODy, soudy, dalšími organizacemi a odborníky. 

Spolupráce s organizacemi i s odborníky

Od našeho založení je pro nás důležitou a samozřejmou spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, se soudy a s dalšími institucemi, pokud takovou spolupráci vyžaduje zájem klienta nebo jeho rodiny. Vyplývá to z podstaty naší práce, neboť jednotliví členové rodin, se kterými spolupracujeme, jsou často klienty více organizací.

Pravidelně a kontinuálně jsme v kontaktu s těmito státními organizacemi a institucemi:

  • orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (UMPOD)
  • probační a mediační služba (PMS)
  • soudy

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a odborníky, kteří mohou jakýmkoli způsobem s námi konstruktivně řešit situaci našich klientů. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty dalších zařízení nebo klienty soukromých odborníků, spolupracujeme i s nimi, za všechny jmenujeme:

Účastníme se aktivně odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů, které se týkají našich témat. Jsme členskou organizací seskupení KOORDONA.

Vzdělávací a mediační aktivity

V rámci podpory a rozvoje interdisciplinární spolupráce nabízíme

Mediační a koučovací služby

Pro OSPOD či jiné zájemce provádíme mediaci případových konferencí. 

Odborníkům v oblasti práce s rodinou poskytujeme konzultace,  supervize, individuální či týmový koučink (life balance, koučink profesního rozvoje).

Tematicky zaměřené akce

V rámci osvětové činnosti v oblasti práce s rodinou a prevence násilného pro laickou i odbornou veřejnost pořádáme konference (i případové), besedy, kulaté stoly, diskuzní fóra.

Na míru dle zájmu realizujeme semináře a workshopy na aktuální palčivá společenská témata.

Vzdělávací programy

V souladu s edukačními potřebami ze strany jednotlivých orgánů SPOD realizujeme kazuisticky zaměřené semináře a podpůrně vzdělávací programy (typicky pro pěstouny). 

Pro školy připravujeme preventivní vzdělávací programy.

Máte-li zájem o některou z nabízených aktivit, kontaktujte nás.

Praktické informace

Jak sladit soudní Rozhodnutí soudu s možnostmi Pro Dialogu

Někdy pro nás bývá obtížné aktivity, zejména facilitované (dříve asistované) kontakty s konkrétní rodinou, realizovat v souladu se zněním soudního rozhodnutí. To se děje zejména, pokud soud určí výkon nějaké aktivity přímo v naší organizaci bez dialogu s námi. Výsledné znění, které není možné (z různých důvodů) ve stanoveném rozsahu naplnit, v důsledku znesnadňuje původní záměr soudu a naopak prohlubuje nedorozumění také při spolupráci s danou rodinou, čímž trpí zejména děti.

Co je možné udělat pro prevenci aneb jak takovým situacím předcházet?

  1. Zavolat nám, ideálně přímo paní ředitelce (777 311 559). Probereme s vámi aktuální kapacitu našeho pracoviště, a uděláme maximum pro nalezení společného řešení. Můžeme, s ohledem na mnoho let našich zkušeností, doporučit aktivity vhodné pro daný konkrétní případ (anonymně, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů).
  2. Ponechat výběr organizace na rodičích. Když si nás rodiče vyberou dobrovolně, snižuje to počáteční bariéru při zahájení spolupráce a naopak posiluje ochotu rodičů přebírat odpovědnost za změnu své aktuální situace do svých rukou.