Podpora pěstounů

Interaktivní vzdělávací činnost pro podporu pěstounů 

Vzdělávací programy pro pěstouny

Ve spolupráci s MČ Praha 4 a OSPOD Praha 4 

Od roku 2013 realizujeme vzdělávací programy pro skupinu pěstounů z Prahy 4. Program seskládá ze čtyř celodenních interaktivních modulů. Témata modulů reagují na přímé potřeby účastníků a účastnic a jsou připravena v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé moduly vyváženě propojují prezentaci připraveného tématu, řízenou diskuzi, sdílení osobních zkušeností účastnic a účastníků a upevňování získaných dovedností praktickým nácvikem, modelováním situací, rolí. Součástí každého modulu jsou individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 

Můžeme připravit kurz, seminář neb workshop na míru i pro vás, podle vašich potřeb. Kontaktujte nás