Podpora pěstounů

Interaktivní vzdělávací činnost pro podporu pěstounů od roku 2013

Vzdělávací programy pro pěstouny z Prahy 4

Ve spolupráci s MČ Praha 4 a OSPOD Praha 4 

Od roku 2013 realizujeme vzdělávací programy pro skupinu pěstounů z Prahy 4. Program seskládá ze 4 celodenních interaktivních modulů. Témata modulů reagují na přímé potřeby účastníků a účastnic a zároveň jsou připravená v souladu se zákonem č. 359/1999Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé moduly vyváženě propojují prezentaci připraveného tématu, řízenou diskuzi, sdílení osobních zkušeností účastnic a účastníků a upevňování získaných dovedností praktickým nácvikem, modelováním situací, rolí. Součástí každého modulu jsou individuální konzultace pro každého pěstouna, pěstounku. 


Můžeme připravit na míru kurz, seminář, workshop i pro vás, podle Vašich potřeb.


Témata jednotlivých ročníků

Pokud vás témata zaujaly, kontaktujte nás. Připravíme vzdělávání na míru i vám.

Pro pěstouny 2019

Modul 1. Osobnostní profil pěstouna, jeho vlastnosti a kompetence vychovávat děti v pěstounské péči

 • Osobnostní profil pěstouna, vlastnosti, které mu napomáhají zvládnout roli výchovy dětí v pěstounské péči. Porozumění nárokům kladeným na pěstouna s ohledem na platnou legislativu v ČR.

Modul 2. Agresivita u dětí, její projevy a dovednosti zvládat náročné situace s dětmi

 • Jak porozumět prožívání a citovým projevům dítěte a zároveň porozumět své vlastní roli a možnostem při vzniku konfliktu mezi pěstounským rodičem a dítětem. Jak rozpoznat příčiny hněvivých reakcí dítěte a hledat jiné adaptabilnější způsoby sebevyjádření .

Modul 3. Každodenní situace s dítětem v pěstounské rodině

 • Podpora zdravého vývoje dítěte, s ohledem na jeho vývojové možnosti, nácvik prvků denního i nočního režimu, respekt vůči osobnosti dítěte,podpora jeho samostatnosti, která má být na úrovni srovnatelné s dětmi žijícími v rodinách se svými rodiči .

Modul 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, jeho věk, zdraví a individuální odlišnosti

 • Posílení vědomí pěstounů o tom, že mají, a jak, poskytovat dětem co nejlepší péči a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální, intelektuální a sociální vývoj.

Pro pěstouny 2018

Modul 1. Praktické otázky výkonu pěstounství

 • Jak rozumět své vlastní pěstounské roli při péči o dítě. Kultivace vlastností, které napomáhají zvládat situace při výchově dětí v pěstounské péči. Porozumět nárokům kladeným na pěstouna s ohledem na platnou legislativu v ČR.

Modul 2. Jak dítě prožívá sebe sama s ohledem na svoji původní rodinu a na kontext pěstounské rodiny

 • Jak vnímat dítě, jeho potřeby, city, projevy, prožívání.Usilovat a snažit se porozumět všem různorodým projevům dítěte. Být dítěti oporou a osobním dobrým příkladem. Hledat spolu s dítětem adaptabilnější způsoby sebevyjádření.

Modul 3. Pěstoun se učí porozumět chování a prožívání dítěte s ohledem na kontext, případně zatížení rodiny, ve které se dítě narodilo

 • Podpora duševní rovnováhy, stability dítěte, pozitivní identity dítěte s respektem k jeho rodinným vazbám, podpora jeho samostatnosti, která má být na úrovni srovnatelné s dětmi žijícími v rodinách se svými rodiči.

Modul 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, věk, zdraví a individuální odlišnosti

 • Posílení vědomí pěstounů o tom, že mají, a jak, poskytovat dětem co nejlepší péči a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální, intelektuální a sociální vývoj.

Pro pěstouny 2017

Modul 1. Péče o specifické skupiny dětí s projevy ADHD

 • Prohloubení výchovné dovednosti a znalosti při péči o specifické skupiny dětí s projevy ADHD. Dobrá praxe Pro Dialogu a konkrétní výchovné zkušenosti pěstounských rodičů s dětmi, které měli a mají ve své péči.

Modul 2. Jak zacházet s hněvem a emocemi - náročné momenty ve výchově dětí

 • Náročné situace ve výchově dítěte. Porozumění své vlastní roli a možnostem při vzniku konfliktu mezi námi a dítětem. Jak rozpoznat příčiny hněvivých reakcí dítěte a hledat jiné adaptabilnější způsoby sebevyjádření.

Modul 3. Posilování samostatnosti dítěte

 • Podpora pozitivní identity dítěte s respektem k jeho rodinným vazbám, podpora jeho samostatnosti, která má být na úrovni srovnatelné s dětmi žijícími v rodinách se svými rodiči.

Modul 4. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, jeho věk, zdraví a individuální odlišnosti

 • Posílení vědomí pěstounů o tom, že mají poskytovat dětem co nejlepší péči a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální a intelektuální a sociální vývoj.

Pro pěstouny 2016

Modul 1. Zaměstnání: pěstoun, pěstounka

 • Nároky kladené na pěstouna/pěstounku (dále jen pěstoun) s ohledem na platnou legislativu v ČR. K pěstounství je třeba přistupovat (nejen) jako k zaměstnání.

Modul 2. Posilování samostatnosti dítěte

Podpora pozitivní identity dítěte s respektem k jeho rodinným vazbám, podpora jeho samostatnosti, která má být na úrovni srovnatelné s dětmi žijícími v rodinách se svými rodiči.

Modul 3. Přiměřená péče s ohledem na identitu dítěte, jeho věk, zdraví a individuální odlišnosti

 • Posílení vědomí pěstounů o tom, že mají poskytovat dětem co nejlepší péči a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální a intelektuální a sociální vývoj.

Modul 4. Dítě a společnost, vztahy k okolí

 • Jak by měl a mohl pěstoun přispívat k rozvoj identity dítěte s ohledem na jeho individualitu, zdraví a rodinné kořeny tak, aby si každé dítě bylo vědomo své hodnoty - vklad do budoucnosti dítěte a základ pro utváření pozitivních vztahů mezi dítětem, jeho okolím a společností.