Mezinárodní spolupráce

Aktivně se inspirujeme pro naši práci

Dlouhodobě udržujeme kontakt a aktivní vzájemná inspirující výměnu s komunitami a odborníky v oblasti restorativní praxe z UK a Brazílie (např. s Dominicem Barterem, jedním z protagonistů hnutí pro restorativní justici) a rozvíjíme spolupráci NGL platformy v rámci EU i USA a Austrálie.

Prostřednictvím Mgr. Mariany Catwall se podílíme na práci Nonviolent Global Liberation (NGL), celosvětové komunity lidí usilujících o transformaci současného světa a jeho mnoha krizí ve svět, který funguje pro všechny na základě principů spolupráce a dobrovolné ochoty. 

NGL vychází z předpokladu, že lidská kapacita osvobodit se a přibližovat se ke své vizi podléhá vlivu dominantních mocensko-hierarchických společenských struktur a naší pozice v nich. V rámci své komunity i mimo ni chce NGL obnovit jak individuální, tak kolektivní lidskou schopnost vést život tak, abychom v něm měli na výběr, byli si vzájemně oporou a postupovali v něm s radostnou cílevědomostí, aniž bychom překračovali možnosti, kterými naše planeta disponuje.

Styčnými body činnosti NGL a Pro Dialogu jsou

  • podpora těch, kdo se zabývají rozvojem schopnosti dialogu a mírového soužití ve světě;
  • mapování pole dialogu: vývoj přístupu a podpora schopnosti domluvy a spolupráce těch, kdo spolu nesouhlasí.

Přispění NGL k působení Pro Dialogu

V rámci odnože Pro Dialogu zaměřené na zkoumání možností dialogu a podporu dialogu a spolupráce mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, využíváme nástroje, které NGL poskytuje zdarma. Jedním z těchto nástrojů, manuál "Mobilizace pomocí vize", používáme k formulaci vize nové odnože Pro Dialogu. Z něho vycházíme v jednotlivých krocích, kterými postupujeme při jejím vytváření.

Další aspekty působení NGL, které jsou nám přínosem

  • Weaving Togetherness Lab" – vytváření a cvičení specifického typu mediace konfliktu. Součástí je koučink, praxe a svépomocná nácviková skupina;
  • Podpůrné skupiny v rámci NGL;
  • Sdílení zkušeností a manuálů;
  • Podpora organizační struktury a procesů.

Spolupráce NGL a Pro Dialogu probíhala v roce 2023 ve formě skupinových videohovorů, které jsou tematicky zaměřené (navazování mezinárodní spolupráce na poli dialogu; výměna zkušeností; podpora komunit). Klíčovým aspektem práce NGL je překlenutí společenské izolace, ve které se většina lidí nachází, která je současnými mocensko-hierarchickými strukturami podporována a která tyto struktury zároveň napomáhá udržovat. Plánujeme vyšší účast pracovníků a pracovnic na tomto tématu.

V rámci NGL k činnosti Pro Dialogu se v rámci rozhovorů lidí z různých zemí, kteří se zabývají podobnou tematikou a používají podobné nástroje, děje

  • Sdílení zkušeností;
  • Zkoumání více kontextů; hlubší pochopení toho, co děláme;
  • Propojování zkušeností různých komunit po celém světě se skupinami a projekty v ČR.

Realizované aktivity s Dominicem Barterem

Dominic je expertem v širší restorativní praxi a nenásilné komunikaci, také mezinárodním konzultantem při tvorbě systémových změn a politik, kterými se inspirovala řada zemí po celém světě. Kromě aktivit v Pro Dialogu proběhl 1.11.2023 seminář s Dominicem na téma Restorativní kruhy v restorativní justici.

Říjen 20023 / Workshop /úvod do tématiky Obnovných kruhů

Setkání probíhalo jako víkendový workshop.

Říjen 2023 / Supervizní setkání v Pro Dialogu

S Dominikem proběhlo celodenní pracovní setkání týmu Pro Dialogu v supervizním kazuistickém formátu.