Platforma pro odborníky

Realizujeme pravidelná setkávání

Multidisciplinární platforma pro restorativní práci s rodinami

V rámci projektu "Podpora ohrožených dětí v rodinách zasažených konfliktem rodičů" realizujeme setkávání multidisciplinární platformy. Účastníky platformy jsou odborníci pro práci s rodinami v konfliktních stavech, včetně rodin s výskytem násilí - pracovníci orgánů státní správy, např. OSPODů jednotlivých částí HMP, a odborníci z organizací LOM, Dům tří přání, Charita, Pexeso, Acorus, Host a dalších.

Cílem setkávání je vzájemné sdílení, inspirace a spolupráce. Jsme velmi vděčni za bohatou účast a aktivní zapojení. Projekt je podpořen Evropskou unií.

Termíny a témata setkávání

19. 3. 2024 / 1. setkání / Tvorba platformy – sběr témat

21. 5. 2024 / 2. setkání / Součinnost rodičů – úskalí mediace, facilitace a podpory dialogů

24. 9. 2024 / 3. setkání / Zatížené dítě – Syndrom zavrženého (odmítaného) rodiče

5. 11. 2024 / 4. setkání / Rodič se zátěží

3. 12. 2024 / 5. setkání / Asistovaný kontakt

11. 2. 2025 / 6. setkání / Institucionální komplikace – systémová selhání

18. 3. 2025 / 7. setkání / Přelévání moci v rodině

15. 4. 2025 / 8. setkání / Kruhy obnovy

Realizovaná setkání Multidisciplinární platformy

1. setkání dne 19. 3. 2024 // Ustanovení cílů platformy

Průběh setkání

Setkání bylo rozděleno na dvě části, po vzájemném představení se jsme společně v různých formátech mapovali představy a průniky účastníků. Výsledkem byla mapa okruhů témat, z nichž nejpalčivějším budou věnována jednotlivá další setkání.

2. setkání dne 21. 5. 2024 // Téma: součinnost rodičů – rizika, úskalí a zkušenostmi z práce s rodiči v přetrvávajícím nebo nedořešeném konfliktu.

Anotace

V rámci zákonné rodičovské odpovědnosti mají rodiče postupovat v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě. Obojí vyžaduje vzájemnou rodičovskou součinnost i přes možný přetrvávající nebo nedořešený konflikt mezi rodiči. Od pracovníků OSPODu, soudu a doprovázejících organizací to často vyžaduje řešit náročné situace medičnímí, facilitačními nebo dialogickými postupy. Toto setkání bychom rádi věnovali bližšímu seznámení s riziky, úskalími a zkušenostmi z práce v takových situacích. Cílem je podělit se o možnosti různých přístupů a intervencí a sdílení dobré praxe včetně panelové diskuse s odborníky z řad naší multidisciplinární platformy.

Průběh setkání

Setkání bylo rozděleno na 3 části, v prvním bloku byly sdíleny trable i funkční přístupy práce odborníků Pro Dialogu. Druhá, zážitková část přinesla možnost vyzkoušet si facilitaci modelové situace a následně sdílet ve společné diskuzi. V závěrečné panelové diskuzi se odborníci z řad naší multidisciplinární platformy podělili o možnosti různých přístupů a intervencí a sdílení dobré praxe.

Těšíme se na další setkání, které by mělo proběhnout dne 24. 9. 2024 a mělo by být věnováno tématu Zatížené dítě – Syndrom zavrženého (odmítaného) rodiče.

Anotace: Je více důvodů, proč se jeden z rodičů stane nechtěným, odmítaným, zavrženým, odcizeným. Odborníci v oblasti konfliktní rozvodové problematiky jsou schopni příznaky odmítání rodiče u mnoha dětí pozorovat a často i předpovědět). Máme systémově dostatek možností, jak s těmito projevy zacházet, ať již v agendě SPOD nebo i mimo ni? Co můžeme udělat a co již děláme v rámci prevence a/nebo v rámci řešení důsledků, které jsou pro dítě ohromnou zátěží a pro jeho budoucnost devastující stejně jako fyzické týrání?

Další setkání bychom rádi věnovali zkoumání těchto a mnoha dalších otázek včetně sdílení dobré praxe. Velmi vítáme zapojení Vás, odborníků z řad naší multidisciplinární platformy, do panelové diskuze či prezentace.