Podpůrné skupiny

Sdílecí facilitovaná skupina pro dospělé a zážitková Skupinka pro děti

Rodičovská skupina

Rodičovská podpůrná skupina, facilitovaná našimi odbornými pracovníky, poskytuje dospělým prostor, kde mohou sdílet zkušenosti, hledat řešení či povzbuzení, necítit se osamoceni. Primárně je skupina určena pro naše klienty, ale v rámci primární a sekundární prevence je otevřena komukoli, kdo vnímá, že se v roli rodiče ocitl v životní situaci, která jej zatěžuje.

  • Účast je ZDARMA
  • Skupina probíhá 1 týdně na našem pracovišti
  • Skupinu facilitují odborné pracovnice Pro Dialogu či zkušení externí facilitátoři a mediátoři

Skupinka pro děti (pro děti od 6 let)

Skupinka pro děti vznikla s cílem přispívat k podpoře zdravého duševního vývoje dětí, jejichž rodiče procházejí v životě těžkým obdobím, řeší např. konflikt v rodině, rozchod, rozvod - jako bezpečné místo, kde se mohou děti svobodně projevovat. Pravidelná účast ve Skupince napomáhá dětem učit se rozumět sobě i druhým, zvládat mezilidskou komunikaci, učit se odpočívat, relaxovat i opravdu odpočívat a mnoho jiného...

  • Účast je ZDARMA
  • Skupina probíhá 1x týdně na našem pracovišti
  • Skupinu vedou psychologové Pro Dialogu

Další aktivity, které rodinám nabízíme

Aktivity jsou vzájemně provázané, rodiny jich mohou čerpat i více souběžně.

Facilitované předávání

Předávání dítěte tam a zpět mezi rodiči, v neutrální atmosféře a v bezpečném prostředí Pro Dialogu za asistence našich odborných pracovníků.

Rodičovský dialog

Mediační formát v rodině ohroženého dítěte. Je zaměřen na zprostředkování komunikace mezi členy rodiny, nejčastěji matkou a otcem.

Odborné konzultace

Poradenství zaměřené na aktuální situaci a témata v rodině, kde se nachází ohrožené dítě. Individuální, párové či pro celou rodinu.

Facilitované setkávání

Setkávání dítěte s rodičem (otcem nebo matkou) v přítomnosti našich odborných pracovníků, na pracovišti Pro Dialogu.

Máte-li zájem o některou z výše nabízených aktivit, napište nám.

Co by mohlo být fajn vědět pro spolupráci s námi

Podporujeme víru, zájem a aktivitu na straně klientů, dbáme na ochranu jejich údajů a bezpečí, rozvíjíme odbornou úroveň týmu.

Jaké jsou možnosti a podmínky spolupráce s námi. Více >

Jak a proč spolupracujeme se soudy, OSPODy a s dalšími institucemi. Více > 

Kde nás najdete a jak to u nás vypadá. Více >