Ceník aktivit

Platný od 1. 10. 2019


Preventivní dobrovolné aktivity

Možná se Vaše rodina nachází aktuálně v náročném období a hledáte cesty, jak se v této situaci zorientovat, porozumět jí nebo jak ji řešit. Do Vaší situace nejsou ještě zapojeny ani "sociálka" (OSPOD) ani soud.

V takovém případě si u nás můžete dohodnout čerpání některé z námi nabízených aktivit. Je možné uskutečnit jednorázovou nebo opakovanou konzultaci, případně další aktivity. Jelikož se jedná o preventivní krok, zvolený vámi, rodiči, dobrovolně, bez doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí a bez nařízení soudu, na aktivitách se podílíte finančním příspěvkem.

Příspěvek je výrazem vlastní odpovědnosti za aktivitu, kterou jste se rozhodli čerpat, není platbou za provedenou službu. Důležitým aspektem a podmínkou realizace aktivity je, abyste s ní souhlasili oba rodiče. V případě zájmu nám prosím napište

Přehled příspěvků na jednotlivé aktivity

Facilitované (Asistované) setkání

60 minut

800 Kč

Facilitované (Asistované) předání

zahrnuje 2 předání, tj. "tam", a předání "zpět"

800 Kč

Rodičovský dialog

90 minut

1000 Kč

Rodinná terapie

90 minut

1000 Kč

Individuální konzultace

50 minut

800 Kč

Psychoterapeutické sezení párové

60 minut

1000 Kč


  • Příspěvek je uveden ve výši pro 1 rodiče.
  • Každý rodič platí sám za sebe.
  • Pro Dialog, z.s., je připraven v dialogu s každým rodičem zvážit individuální podmínky pro platby za uvedené aktivity na základě jeho sociálně-ekonomické situace.

Podporujeme dialog v rodině

Pokud zvažujete spolupráci s námi, mohlo by vás zajímat, že

Naše pracoviště je plně vybavené a dobře dostupné i MHD. Podívejte se, jak to u nás vypadá

Pracovat s Vámi budou profesionálové s mnohaletou zkušeností. Seznamte se

Podporujeme vaše aktivní zapojení do řešení vlastní situace a bezpečí vašich dětí. Co čekat od spolupráce s námi