Ceník aktivit
Platný od 1. 10. 2019

Aktivity, na které přispívají všichni klienti

Pro rodiny, které přicházejí na doporučení "sociálky" (OSPODu) nebo na základě soudního rozhodnutí.

Přehled příspěvků

Rodičovský dialog

90 minut

1000 Kč

Přípravná konzultace k Rodičovskému dialogu

50 minut 

500 Kč

  • Příspěvek je uveden ve výši pro 1 rodiče.
  • Každý rodič platí sám za sebe.
  • Pro Dialog, z.s., je připraven v dialogu s každým rodičem zvážit individuální podmínky pro platby za uvedené aktivity na základě jeho sociálně-ekonomické situace.
  • Na ostatní aktivity v případě doporučení odborů SPOD nebo nařízení soudu rodiče nepřispívají.  

Preventivní dobrovolné aktivity

Možná se Vaše rodina nachází aktuálně v náročném období a hledáte cesty, jak se v této situaci zorientovat, porozumět jí nebo jak ji řešit. Do Vaší situace nejsou ještě zapojeny ani "sociálka" (OSPOD) ani soud.

V takovém případě si u nás můžete dohodnout čerpání některé z námi nabízených aktivit. Je možné uskutečnit jednorázovou nebo opakovanou konzultaci, případně další aktivity. Jelikož se jedná o preventivní krok, zvolený vámi, rodiči, dobrovolně, bez doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí a bez nařízení soudu, na aktivitách se podílíte finančním příspěvkem.

Příspěvek je výrazem vlastní odpovědnosti za aktivitu, kterou jste se rozhodli čerpat, není platbou za provedenou službu. Důležitým aspektem a podmínkou realizace aktivity je, abyste s ní souhlasili oba rodiče. V případě zájmu nám prosím napište

Přehled příspěvků na jednotlivé aktivity

Facilitované (Asistované) setkání

60 minut

500 Kč

Facilitované (Asistované) předání

zahrnuje 2 předání, tj. "tam", a předání "zpět"

250 Kč

Rodičovský dialog

90 minut

1000 Kč

Rodinná terapie

90 minut

1000 Kč

Individuální konzultace

50 minut

800 Kč

Psychoterapeutické sezení párové

60 minut

1000 Kč


  • Příspěvek je uveden ve výši pro 1 rodiče.
  • Každý rodič platí sám za sebe.
  • Pro Dialog, z.s., je připraven v dialogu s každým rodičem zvážit individuální podmínky pro platby za uvedené aktivity na základě jeho sociálně-ekonomické situace.

Podporujeme dialog v rodině

Pokud zvažujete spolupráci s námi, mohlo by vás zajímat, že

Naše pracoviště je plně vybavené a dobře dostupné i MHD. Podívejte se, jak to u nás vypadá

Pracovat s Vámi budou profesionálové s mnohaletou zkušeností. Seznamte se

Podporujeme vaše aktivní zapojení do řešení vlastní situace a bezpečí vašich dětí. Co čekat od spolupráce s námi