Restorativní přístup

Osobní vyrovnání se a smíření se nemusí vylučovat s právním pojetím spravedlnosti

Mediace a dialog místo (nefungující) represe

Od svého založení aktivně podporujeme rozvoj restorativního přístupu v ČR v rámci pověření sociálně právní ochrany dětí.

V Pro Dialogu pracujeme s rodinnými systémy, které se rozpadly v důsledku konfliktu a násilí a trestné činnosti. 

Jedná se zejména o trestný čin domácího nebo jiného násilí, nebezpečného vyhrožování a pronásledování, sexuálního obtěžování a zneužívání, znásilnění, krádeže a dalších, kterých se členové rodin dopustili, anebo z nich jsou obviněni.

Náplní naší práce je hledat spolu se členy rodin cesty k narovnání vztahů mezi účastníky konfliktu tak, aby byl hájen zájem dítěte či dětí, a tak uskutečňujeme pověření sociálně právní ochrany dětí. 

Represe nestačí

Problémem, kterým se zaobíráme při práci s rodinami, kde vládne konflikt a násilí, je nejen přímé (s)páchání nebo násilného trestného činu (nejčastěji) rodičem v blízkých vztazích na druhém rodiči a/či dítěti, ale také jeho dlouhodobé důsledky, které mají zásadní závažně zhoubný vliv na život dané rodiny. Zákonné (represivní) pojetí spravedlnosti má v této oblasti své nedostatky, tresty ani věznění nevedou k "narovnání". Výsledkem je nízká míra přijetí viny na straně pachatele a absence pocitu spravedlnosti na straně obětí, což má retardující a poškozující vliv na další vztah partnerů i na rozvoj jejich dětí. 

Restorace v rodině místo represe - v zájmu práv dětí

Předpokládáme, že po rozpadu rodiny nejlepším zájmem dítěte je, aby se jeho rodiče byli schopni domluvit a nadále společně o společné dítě pečovat. Klienti, kteří k nám přicházejí, se s naší podporou učí, jak moci jít cestou osobního vyrovnání se a smíření, a nečekat, že právní pojetí spravedlnosti vyřeší záležitosti za ně.

Aktivity Restorativního proramu Pro Dialogu

Rodinám a jednotlivým členům v nich nabízíme

Asistované kontakty

Zajištění bezpečného kontaktu dítěte s rodičem, bez zátěže konfliktů svých rodičů.

Rodičovský dialog

Zprostředkování komunikace mezi členy rodiny v zájmu budoucnosti dítěte.

Podpůrné skupiny

Skupiny pro dospělé a zážitkové skupiny pro děti.

Důležitost interdisciplinární spolupráce

Problém násilí v blízkých vztazích není jen soukromý, s dosahem na zdraví a život rodin, ale i celospolečenský. Dopadá na komunity, do kterých tyto rodiny patří, a negativně ovlivňuje rozvoj společnosti.

Za dobu svého fungování se postupně ustavujeme jako důvěryhodná a žádaná organizace podporující rozešlé rodiče v konfliktní situaci. Obracejí se na nás jak oddělení sociálně právní ochrany dítěte jednotlivých městských částí (OSPODy), tak přímo oblastní soudy. Ačkoli naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, díky neustálému rozvoji našich postupů se v oblasti restorativního přístupu stáváme respektovaným průkopníkem.