Pro rodiny (i pěstounské)
Podporujeme právo každého dítěte na oba rodiče. A podporujeme také každého rodiče (pěstouna)

Stojíte před povinností tzv. Asistovaných kontaktů?

  Asistovaný kontakt se vás může týkat např. když 
 • Rozvádíte se nebo jste se, rodiče, rozešli, jeden z vás má dítě v péči a má soudně nebo OSPODem určeno, aby umožnil dítěti se vídat s druhým rodičem, 
 • Jste rodič, který své děti dlouho neviděl, ačkoli stojíte o to, být součástí jejich života a cítíte se zrazen/a v tomto svém právu,
 • Jste pěstounem/ pěstounkou a máte umožnit kontakt s biologickým rodičem dítěti, které vychováváte,
 • Jste rodiče, kteří procházejí náročným obdobím, ale bez soudu či sociálky, a zvažujete, že potřebujete nějakého odborníka nebo organizaci jako bezpečné prostředí pro předání si dítěte s druhým rodičem, protože se možná se svým bývalým partnerem/ partnerkou obáváte i jen potkat, a/nebo se obáváte, aby nebylo ublíženo vašim dětem. 

Jaké typy Asistovaných kontaktů nabízíme

Pro rodiny na základě soudních rozhodnutí nebo OSPOD doporučení ZDARMA.

Smyslem odborné asistence je podpořit snahu všech účastníků o hledání cesty z náročné rodinné situace. Cílem je společně nastolit stav, kdy jste, oba rodiče, ochotni podporovat a naplňovat právo dítěte na to, milovat oba rodiče. Spolupráce s námi je dobrovolná, asistenci čerpáte po dobu, po kterou to všechny zainteresované strany považují na nutné, a vývoj situace průběžně probíráme společně s vámi, rodiči, a s OSPODem, pokud je do vašeho případu zapojen. 

Asistovaný kontakt

Podporuje práva dítěte a obnovu dialogu mezi dospělými

Asistovaný kontakt dbá především na zájem dítěte, zařizuje mu tzv. rovnou šanci. "Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván" patří mezi práva každého dítěte, ustanovená i mezinárodní Úmluvou o právech dítěte. Možná se to nečte lehce, ale ASK se v principu snaží o totéž, co si přejete i vy, rodiče - pro každé Vaše dítě to nejlepší. Nikdo neříká, že je to pro Vás, rodiče, snadné, když se po rozchodu ještě nemůžete ani "cítit".

Může být dán rodičům za povinnost a může být jejich dobrovolným rozhodnutím

Vaše rodina může Asistované kontakty (dále také ASK) dostat za povinnost nebo obdržet jako doporučení. Pokud je vám soudně nařízeno, abyste ve vaší současné situaci po nějakou dobu využívali nějakou formu Asistovaného kontaktu, můžete si buď sami vybrat organizaci, která ASK provádí, nebo je rozsudkem přímo určeno, u které organizace mají ASK probíhat. Pokud je vám ASK doporučen, můžete na základě svého svobodného rozhodnutí oslovit organizaci, kterou si vyberete.

Může/nemusí zahrnovat spolupráci s OSPODem a soudy

Z každého Asistovaného předání a Asistovaného setkání vznikají zprávy o jeho průběhu, a to nezávisle na tom, zda máte ASK předepsány soudně či zda je provádíte dobrovolně. Tyto zprávy zasíláme každému z rodičů a jejich obsah je s vámi probírán v rámci odborných konzultací, které u nás k ASK nativně patří. 

Pokud je v případu vaší rodiny zapojen OSPOD (a často tím pádem i soud), je naší povinností zprávy zasílat příslušnému orgánu SPOD a vyhovět žádostem soudu, který má právo si vyžádat buď přímo konkrétní Zprávu či tzv. Souhrnnou zprávu, která shrnuje průběh a vývoj naší spolupráce s vaší rodinou za nějakou určenou dobu, obvykle za několik měsíců.


Často se rodiče ptají

Možná mezi následujícími dotazy najdete i svůj. Pokud ne, napište nám jej.

Soud nám stanovil Asistovaný styk a Asistované setkávání. Děláte to?

Ano. Asistovaný styk je jiné možné pojmenování pro Asistovaný kontakt. U nás v Pro Dialogu mohou rodiny čerpat tyto varianty Asistovaných kontaktů nebo-li Asistovaného styku: Asistovaná setkávání a Asistovaná předávání (více o nich naleznete v Naše aktivity).

Nemáme soudem stanovenou variantu, kdo to určí? 

Vy a my, společně. Domlouvání konkrétní podoby spolupráce a typu ASK aktivity probíhá individuálně s každou rodinou při započetí spolupráce s naší organizací, a to s každým členem rodiny zvlášť (s každým rodičem i dítětem). 

Pro orientaci, Asistovaná setkávání u nás nejčastěji čerpají rodiny v situaci, kdy je některému z rodičů z různých důvodů upírán kontakt s dítětem; kdy děti nebyly s jedním z rodičů dlouho v kontaktu po prožitém rodinném konfliktu; jejichž rodič byl shledán násilným vůči svému partnerovi (případně vůči dítěti). Asistovaná předávání u nás nejčastěji čerpají rodiny v situaci, kdy jsou předávání dětí bez asistence vyhodnocena jako konfliktní a pro dítě zatěžující; kdy hrozí, že by dítě nebylo jedním nebo druhým rodičem řádně předáno/ vráceno; kdy je pro někoho z rodičů prozatím traumatizující vidět se nebo setkat s druhým z rodičů. 

Budeme u vás platit? A pokud ano, kolik?

To bývá významným parametrem při volbě organizace, jelikož velké procento rodičů přichází ve chvíli, kdy je jejich finanční situace, v důsledku aktuální rodinné situace, velmi napjatá. Pokud máte Asistovaná setkávání/ předávání doporučeno OSPODem či nařízeno soudně, neplatíte u nás. Pokud si u nás Asistenci objednáte na základě své vlastní vůle, je to možné - pak se finančně spolupodílíte.

Kolikrát týdně a na jak dlouho můžu děti přes vás vidět?

Zjednodušeně řečeno, každé rodině umíme nabídnout podporu maximálně 1x týdně. Konkrétní rozsah se pak odvíjí od toho, co je stanoveno soudně a/nebo co si dohodneme na počátku naší spolupráce s vaší rodinou. Podrobněji o Asistovaném předávání u nás. Podrobněji o Asistovaném setkávání u nás.

Podle soudního rozhodnutí prý dostanu pokutu, když do 7 dnů nezačnu s asistovaným stykem. Nechci nic platit.

Rozumíme vašim obavám. Pokud vám bylo doručeno soudní rozhodnutí, za zahájení plnění tohoto rozhodnutí se počítá i to, že vstoupíte do komunikace s organizací, kde mají asistované kontakty probíhat. Abyste měli o tomto kroku "doklad", napište nám například email (doporučujeme dát do kopie i pracovnici či pracovníka příslušného OSPODu). Popište stručně svou situaci, a my vám odpovíme, jak nejdříve to bude možné. 

Bylo mi řečeno, že s vámi musím podepsat nějakou Dohodu.

Ano. Dohodu o spolupráci uzavíráte jako doklad o svobodném a vědomém rozhodnutí se spolupracovat s námi v zájmu svých dětí. Dohodu podepisuje každý rodič (či zákonný zástupce dítěte) zvlášť. Dohodu podepisujete poté, co jsme společně prošli její obsah a zodpověděli Vaše případné dotazy.  

Mám v ruce rozsudek, platí už od této soboty. Takže chci v sobotu vidět děti.

Často nám toto sdělujete vy, rodiče, kteří jste své dítě dlouho neviděli a těšíte se, že se to konečně změní. Prosíme vás o trpělivost - v zájmu vašeho dítěte je důležité, abychom se nejprve všichni seznámili. Abyste oba rodiče i vaše děti rozuměli, co a proč se bude dít. Aby každé vaše dítě vidělo, kam bude docházet a mohlo se (adekvátně svému věku a kognitivním schopnostem) vyptat na vše, co je zajímá. Abyste i vy, dospělí, měli čas a prostor se dohodnout na tom, jak bude spolupráce probíhat (a také se vyptat na vše potřebné). Rozumíme tomu, že chcete své děti vidět, a určitě pro to můžete podpořit následující kroky:

 • Pokud máte s druhým rodičem shodu v tom, že byste rádi čerpali asistované kontakty právě na našem pracovišti, máte za sebou první, důležitý krok.
 • Pokud nám napíšete email, můžeme si dohodnout (s každým z vás, rodičů, zvlášť) termín tzv. Přípravné konzultace. Ta je individuální, trvá 60 minut, a během něj probereme vaše potřeby a naše možnosti. Pokud bude potřeba, můžeme vám přípravných konzultací nabídnout několik. Zahájení spolupráce zahrnuje také podepsání Dohody o spolupráci s naší organizací - je zapotřebí, aby ji, dobrovolně a ze svobodné vůle, podepsal každý z rodičů. 
 • Následně s rodičem, který má dítě v péči, domlouváme termín, kdy se dostaví na Přípravnou konzultaci dítě, v doprovodu rodiče či samostatně.

Proč chcete mluvit s mými dětmi? A pak mi řeknete, o čem jste s nimi mluvili?

Pro vaše dítě jste oba rodiče důležití, často si přeje se vídat s oběma ... a někdy se jen bojí Vám to říci, z mnoha důvodů. Aby se mohlo setkávat s oběma rodiči či přejít od jednoho rodiče ke druhému bez zbytečných traumat.  

Syn byl nemocný, nemohli jsme se k vám dostavit. Jeho matka mne obviňuje, že jí syna zapírám schválně. Co mám dělat? 

Dítě má jistě právo na to, uzdravovat se z nemoci tak dlouho, jak vy i jeho lékař uzná za vhodné. Pro sníže napětí je důležité o situaci komunikovat. Pokud víte, že se nemůžete dostavit na dohodnutý termín asistovaného kontaktu u nás, napište nám, co se děje a ideálně zašlete kopii lékařské zprávy. My následně budeme druhého rodiče informovat.

Ráda bych si s manželem u vás aspoň párkrát předala dítě, s vaší asistencí. Ale můj muž nechce. Jak ho donutím?

Podmínkou spolupráce s naší organizací je souhlas a aktivní zájem obou rodičů. Pokud vy stojíte o spolupráci s námi a váš partner/ka ne, můžete to konzultovat na příslušném OSPODu a pokusit se o dohodu v této věci společně s partnerem/ partnerkou ve spolupráci s jejich pracovníky. Není v naší kompetenci nutit někoho ke spolupráci. Může být nápomocné zjistit důvody. Možná si partner nepřeje asistovaný kontakt, možná mu jen nevyhovuje vybrané místo. V Praze je více organizací, které ASK poskytují.

Nemůžu se vám dovolat. Už jsem to zkoušela třikrát.

Ano, to se může stát, asi jsme se věnovali práci s klienty. Napište nám email, odpovíme vám jak nejdříve to bude možné.

Jak probíhá typické Asistované setkání (dítěte s rodičem)?

 1. Rodič, který má dítě u sebe, je přivádí v předem domluveném čase na naše pracoviště.
 2. Zde, za asistence odborných pracovníků, předá dítě druhému rodiči.
 3. Druhý rodič s dítětem odchází z místa předání.

Pro návrat dítěte k prvnímu rodiči platí stejný princip. Průběh předání zapíší odborní pracovníci co Zprávy o předání dítěte, který posílají rodičům i OSPODu, který má příslušnou rodinu v péči. Po celou dobu Asistovaného setkání v Pro Dialogu jsou přítomni naši odborní pracovníci. Monitorují průběh interakcí dětí s rodiči, a v případě potřeby zasahují citlivým způsobem do průběhu setkání, podpůrně zamezují nevhodným interakcím rodiče s dítětem (například zatahování dítěte do sporu rodičů). Pracovníci zajišťují bezpečný, klidný a rozvíjející způsob pobytu s rodičem a podporují dítě a rodiče ve vzájemném vztahu .

Jak probíhá typické Asistované předání dítěte mezi rodiči

 1. Rodič, který má dítě u sebe, je přivádí v předem domluveném čase na naše pracoviště.
 2. Zde, za asistence odborných pracovníků, předá dítě druhému rodiči.
 3. Druhý rodič s dítětem odchází z místa předání.
 4. Pro návrat dítěte k prvnímu rodiči platí stejný princip.
 5. Průběh předání zapíší odborní pracovníci co Zprávy o předání dítěte, který posílají rodičům i zástupci OSPODu, který má příslušnou rodinu v péči.

Předem je dohodnuto, který z rodičů odchází první tak, aby nekomplikoval druhému rodiči jeho odchod, s ohledem na to, aby dítě mohlo předání prožít jako bezpečný přechod od jednoho rodiče ke druhému .

Pro Dialog nabízí také variantu předání dítěte tak, že se rodiče vůbec nesetkají. V rodinách, v nichž docházelo např. k domácímu násilí, tímto preventujeme retraumatizaci dítěte i rodiče, kteří byli po určitou dobu v roli obětí domácího násilí.

V tom případě rodič s dítětem přichází o dohodnutou dobu dříve, předá dítě našim odborným pracovníkům a odchází, aniž by se setkal s druhým rodičem. Tato varianta zahrnuje čas k tomu, aby dítě navázalo přijalo pracoviště Pro Dialogu jako bezpečné a navázalo vztah s našimi odbornými pracovníky.