Pro rodiny (i pěstounské)

Podporujeme právo každého dítěte na oba rodiče. A podporujeme také každého rodiče (pěstouna)

Stojíte před povinností tzv. asistovaných kontaktů?

  U nás v Pro Dialogu poskytujeme facilitované kontakty - možná jste se zatím setkali s pojmem "asistovaný" kontakt. Facilitovaný (dříve asistovaný) kontakt se vás může týkat např. když 
 • Rozvádíte se nebo jste se, rodiče, rozešli, jeden z vás má dítě v péči a má soudně nebo OSPODem určeno, aby umožnil dítěti se vídat s druhým rodičem, 
 • Jste rodič, který své děti dlouho neviděl, ačkoli stojíte o to, být součástí jejich života a cítíte se zrazen/a v tomto svém právu,
 • Jste pěstounem/ pěstounkou a máte umožnit kontakt s biologickým rodičem dítěti, které vychováváte,
 • Jste rodiče, kteří procházejí náročným obdobím, ale bez soudu či sociálky, a zvažujete, že potřebujete nějakého odborníka nebo organizaci jako bezpečné prostředí pro předání si dítěte s druhým rodičem, protože se možná se svým bývalým partnerem/ partnerkou obáváte i jen potkat, a/nebo se obáváte, aby nebylo ublíženo vašim dětem. 

Jaké typy facilitovaných kontaktů nabízíme

Pro rodiny na základě soudních rozhodnutí nebo OSPOD doporučení ZDARMA.

Smyslem setkávání nebo předávání s doprovodem odborných pracovníků je zajistit bezpečnou a klidnou atmosféru pro dítě v rodině, ve které pokračuje silný konflikt mezi rodiči i po jejich rozchodu. Facilitace napomáhá rodičům rozvíjet potřebné rodičovské kompetence a dovednosti ve zvládání konfliktních situací. Cílem je společně nastolit stav, kdy jsou oba rodiče ochotni naplňovat právo společného dítěte (svobodně milovat mámu i tátu) a kdy jsou schopni se domlouvat na péči ve prospěch dítěte (a nebýt pohlceni vzájemným konfliktem). Spolupráce s námi je dobrovolná, facilitované kontakty rodiče čerpají po dobu, po kterou to všechny zainteresované strany považují na nutné. 

Facilitovaný kontakt

Podporuje práva dítěte a obnovu dialogu mezi dospělými

Facilitovaný kontakt dbá především na zájem dítěte, zařizuje mu tzv. rovnou šanci. "Právo poznat své rodiče a být jimi vychováván" patří mezi práva každého dítěte, ustanovená i mezinárodní Úmluvou o právech dítěte. Možná se to nečte lehce, ale v principu se kontakt s odbornou facilitací snaží o totéž, co si přejete i vy, rodiče - pro každé vaše dítě to nejlepší. Nikdo neříká, že je to pro vás, rodiče, snadné, když se po rozchodu ještě nemůžete ani "cítit".

Může být dán rodičům za povinnost a může být jejich dobrovolným rozhodnutím

Vaše rodina může facilitované kontakty (dále také FK) dostat za povinnost nebo obdržet jako doporučení. Pokud je vám soudně nařízeno, abyste ve vaší současné situaci po nějakou dobu využívali nějakou formu facilitovaného kontaktu, můžete si buď sami vybrat organizaci, která jej provádí, nebo je rozsudkem přímo určeno, u které organizace mají tyto kontakty probíhat. Pokud je vám FK doporučen, můžete na základě svého svobodného rozhodnutí oslovit organizaci, kterou si vyberete.

Může/nemusí zahrnovat spolupráci s OSPODem a soudy

Z každého facilitovaného předání a facilitovaného setkání vznikají zprávy o jeho průběhu, a to nezávisle na tom, zda máte FK předepsány soudně či zda je provádíte dobrovolně. Tyto zprávy zasíláme každému z rodičů a jejich obsah je s vámi probírán v rámci odborných konzultací, které u nás k FK nativně patří. 

Pokud je v případu vaší rodiny zapojen OSPOD (a často tím pádem i soud), je naší povinností na vyžádání poskytnout příslušnému OSPODu nebo soudu zprávu, která shrnuje průběh a vývoj naší spolupráce s vaší rodinou za nějakou určenou dobu, obvykle za několik měsíců.


Často se rodiče ptají

Možná mezi následujícími dotazy najdete i svůj. Pokud ne, napište nám jej.

Soud nám stanovil Asistovaný styk a Asistované setkávání. Děláte to?

Ano. Asistovaný styk nebo Asistované setkávání jsou další možné pojmenování pro Facilitovaný kontakt. U nás v Pro Dialogu mohou rodiny čerpat tyto varianty facilitovaných kontaktů: facilitovaná setkávání a facilitovaná předávání (více o nich naleznete v Naše aktivity).

Nemáme soudem stanovenou variantu, kdo to určí? 

Vy a my, společně. Domlouvání konkrétní podoby spolupráce a typu aktivity probíhá individuálně s každou rodinou při započetí spolupráce s naší organizací, a to s každým členem rodiny zvlášť (s každým rodičem i dítětem). 

Pro orientaci, facilitovaná setkávání u nás nejčastěji čerpají rodiny v situaci, kdy je některému z rodičů z různých důvodů upírán kontakt s dítětem; kdy děti nebyly s jedním z rodičů dlouho v kontaktu po prožitém rodinném konfliktu; jejichž rodič byl shledán násilným vůči svému partnerovi (případně vůči dítěti). Facilitovaná předávání u nás nejčastěji čerpají rodiny v situaci, kdy jsou předávání dětí bez asistence vyhodnocena jako konfliktní a pro dítě zatěžující; kdy hrozí, že by dítě nebylo jedním nebo druhým rodičem řádně předáno/ vráceno; kdy je pro někoho z rodičů prozatím traumatizující vidět se nebo setkat s druhým z rodičů. 

Budeme u vás platit? A pokud ano, kolik?

To bývá významným parametrem při volbě organizace, jelikož velké procento rodičů přichází ve chvíli, kdy je jejich finanční situace, v důsledku aktuální rodinné situace, velmi napjatá. Aktuální informaci o tom, kolik a kdy platíte, naleznete zde.

Kolikrát týdně a na jak dlouho můžu děti přes vás vidět?

Zjednodušeně řečeno, každé rodině umíme nabídnout podporu 1x týdně. Také budeme potřebovat vědět, co má vaše rodina stanovena soudně. Podrobněji o rozsahu předávání nebo setkávání u nás.

Podle soudního rozhodnutí prý dostanu pokutu, když do 7 dnů nezačnu s asistovaným stykem. Nechci nic platit.

Rozumíme vašim obavám. Pokud vám bylo doručeno soudní rozhodnutí, za zahájení plnění tohoto rozhodnutí se počítá i to, že vstoupíte do komunikace s organizací, kde mají tyto kontakty probíhat. Abyste měli o tomto kroku "doklad", napište nám například email (doporučujeme dát do kopie i pracovnici či pracovníka příslušného OSPODu). Popište stručně svou situaci, a my vám odpovíme, jak nejdříve to bude možné. 

Musím u vás něco podepsat?

Zjednodušeně řečeno ANO, a to podmínky a pravidla spolupráce, jejichž znění naleznete i zde. Podpisem se zavazujete vy i my k jejich dodržování, v zájmu vašich dětí. Podmínky podepisuje každý rodič (či zákonný zástupce dítěte) zvlášť a to poté, co jsme společně prošli jejich obsah a zodpověděli Vaše případné dotazy.  

Mám v ruce rozsudek, platí už od této soboty. Takže chci v sobotu vidět děti.

Často nám toto sdělujete vy, rodiče, kteří jste své dítě dlouho neviděli a těšíte se, že se to konečně změní. Prosíme vás o trpělivost - v zájmu vašeho dítěte je důležité, abychom se nejprve všichni seznámili. Abyste oba rodiče i vaše děti rozuměli, co a proč se bude dít. Aby každé vaše dítě vidělo, kam bude docházet a mohlo se (adekvátně svému věku a kognitivním schopnostem) vyptat na vše, co je zajímá. Abyste i vy, dospělí, měli čas a prostor se dohodnout na tom, jak bude spolupráce probíhat (a také se vyptat na vše potřebné). Rozumíme tomu, že chcete své děti vidět, a určitě pro to můžete podpořit následující kroky:

 • Pokud máte s druhým rodičem shodu v tom, že byste rádi spolupracovali právě s naší organizací, máte za sebou první, důležitý krok.
 • Pokud nám napíšete email, můžeme si dohodnout (s každým z vás, rodičů, zvlášť) termín tzv. Přípravné konzultace. Ta je individuální, trvá 60 minut, a během něj probereme vaše potřeby a naše možnosti. Pokud bude potřeba, můžeme vám přípravných konzultací nabídnout několik. Zahájení spolupráce zahrnuje také seznámení se a podepsání Podmínek a pravidel spolupráce s naší organizací
 • Následně s rodičem, který má dítě v péči, domlouváme termín, kdy se dostaví na Přípravnou konzultaci dítě, v doprovodu rodiče či samostatně.

Proč chcete mluvit s mými dětmi? A pak mi řeknete, o čem jste s nimi mluvili?

Pro vaše dítě jste oba rodiče důležití, má rádo mámu i tátu, ať už udělali cokoliv. Děti jsou vnímavé, vidí, že i Vy jste smutní, naštvaní - a protože Vám nechtějí přitěžovat, o některých věcech s Vámi nebudou mluvit, prostě to nejde. Ale i vaše dítě přece potřebuje někde vydechnout a svobodně říct, co cítí, jak se má a co by si přálo, aniž by se muselo bát, že tím někomu ublíží. Přečtěte si, na co se děti často u nás ptají. U nás děti mohou říci vše, co potřebují. A proč Vám následně můžeme sdělit jen to, co si dohodneme s Vaším dítětem, že Vám sdělit můžeme? Není v tom nic osobního vůči Vám - respektujeme jeho právo na soukromí jako bazální stavební kámen důvěry a bezpečí.  

Syn byl nemocný, nemohli jsme se k vám dostavit. Jeho matka mne obviňuje, že jí syna zapírám schválně. Co mám dělat? 

Dítě má jistě právo na to, uzdravovat se z nemoci tak dlouho, jak vy i jeho lékař uzná za vhodné. Pro sníže napětí je důležité o situaci komunikovat. Pokud víte, že se nemůžete dostavit na dohodnutý termín aktivity u nás, napište nám, co se děje a ideálně zašlete kopii lékařské zprávy. My následně budeme druhého rodiče informovat.

Ráda bych si s manželem u vás aspoň párkrát předala dítě, přes vaši organizaci. Ale můj muž nechce. Jak ho donutím?

Podmínkou spolupráce s námi je souhlas a aktivní zájem obou rodičů. Pokud vy stojíte o spolupráci s námi a váš partner/ka ne, můžete to konzultovat na příslušném OSPODu a pokusit se s jejich podporou s partnerem/ partnerkou toto domluvit, a zajímat se o důvody. Možná Váš partner není proti odborné pomoci, možná mu jen nevyhovuje vybrané místo. V Praze je více organizací, které poskytují podobné aktivity.

Nemůžu se vám dovolat. Už jsem to zkoušela třikrát.

Ano, to se může stát, jelikož přes den se maximálně věnujeme přímé práci s klienty. Napište nám prosím email, odpovíme vám, jak nejdříve to bude možné.

Jak probíhá typické facilitované předání (dítěte s rodičem)?

 1. Rodič, který má dítě u sebe, je přivádí v předem domluveném čase na naše pracoviště.
 2. Zde za přítomnosti odborných pracovníků předá dítě druhému rodiči.
 3. Druhý rodič s dítětem odchází z místa předání.
 4. První rodič zůstává na krátkou konzultaci a poté odchází také.

Pro návrat dítěte k prvnímu rodiči platí stejný princip. Průběh předání zapíší odborní pracovníci co Zprávy o předání dítěte. 

Pro Dialog nabízí také variantu předání dítěte tak, že se rodiče vůbec nesetkají. V rodinách, v nichž docházelo např. k domácímu násilí, tímto předcházíme opětovné traumatizaci dítěte i rodiče, kteří byli po určitou dobu v roli obětí domácího násilí.

V tom případě rodič s dítětem přichází o dohodnutou dobu dříve, předá dítě našim odborným pracovníkům a odchází, aniž by se setkal s druhým rodičem. Tato varianta zahrnuje čas k tomu, aby dítě navázalo přijalo pracoviště Pro Dialogu jako bezpečné a navázalo vztah s našimi odbornými pracovníky.