Publikace ke stažení

12.11.2020

Volně ke stažení 

Publikace (autorské či spoluautorské)

Manuál pro lékaře: Domácí a genderově podmíněné násilí

V rámci zadání Světové zdravotnické organizace (WHO) se v roce 2017 naše paní ředitelka spolupodílela na vzniku manuálu pro lékaře, který má pomoci lékařům a lékařkám rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti. 

Metodika restorativní práce Pro Dialogu

Aktuální rámcová metodika naší práce