Nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy a kolegyně do našeho týmu

Aktuálně potřebujeme nové zájemce či zájemkyně o dvě následující pozice:

Projektový manažer/projektová manažerka

Co bude dělat

 • Koordinovat přípravné činnosti předcházející tvorbu dotačních a grantových žádostí¨
 • Psát dobré dotační a grantové žádosti jak pro ministerstva, magistrát, jednotlivé pražské části, tak i pro jiné zdroje financování sociální oblasti např.: nadace, fondy
 • Sledovat výzvy, pročítat metodiky, vědět, do kdy je nutno podat žádosti
 • Psát závěrečné zprávy, spolupracovat na vyúčtování dotačních a grantových žádostí
 • Spolupracovat na Výroční zprávě
 • Sledovat aktuální trendy v oboru, vládní směřování a vše zapracovávat do nových žádost

Co nabízíme

 • Dlouhodobou spolupráci na stabilních projektech
 • Přátelské a profesionální zázemí, kde je názor každého důležitý, neboť každý je součástí týmu
 • Rozmanité a zajímavé úkoly, osobnostní rozvoj
 • Plat dle současných možností v sociální oblasti, odměna souvisí s úspěšností podaných projektových žádostí

Co očekáváme

 • Dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Logické myšlení, souznění s hodnotami a filozofií organizace
 • Orientaci v aktuální problematice dotačních řízení
 • Schopnost zorganizovat i složitější projekty
 • Komunikativní angličtinu
 • Samostatnost, schopnost dotahovat věci dokonce
 • Dobrou schopnost pracovat s PC, znalost MS Office, zejména Excel, schopnost vyplňovat různé typy dotačních žádostí - internetové formuláře, různé informační systémy (např. OKslužby rodina, EU Informační systém koncového příjemce atd.)
 • Vzdělání v oblasti sociální práce , managementu sociální práce , hospodaření s granty , minimálně na úrovni VOŠ.

Zájemci se mohou s námi spojit telefonicky na čísle paní ředitelky Krpálkové +420 777 311 559, nebo e-mailem na adrese: prodialogforum@gmail.com

Koordinátor/koordinátorka pro komunikaci s veřejností

Co bude dělat

 • Vytvářet dlouhodobou strategii získávání peněžité a další podpory od firemních i individuálních dárců
 • Obstarávat komunikaci se současnými dárci spolku Pro Dialog
 • Vyhledávat a kontaktovat potenciální dárce spolku
 • Spravovat webové a Facebookové stránky spolku Pro Dialog
 • Vytvářet koncepci PR a připravovat kampaně
 • Aktualizovat a vytvářet nové propagační materiály spolku Pro Dialog

Co nabízíme

 • Dlouhodobou spolupráci
 • Přátelské a profesionální zázemí, kde je názor každého důležitý, neboť každý je součástí týmu
 • Rozmanité a zajímavé úkoly, osobnostní rozvoj
 • Průběžné vzdělávání a profesní rozvoj,
 • Možnost podílet se na rozvoji organizace,
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Plat dle současných možností v sociální oblasti, odměna souvisí s úspěšností vyhledávání dárců

Co potřebujeme

 • Dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Logické myšlení, souznění s hodnotami a filozofií organizace
 • Zkušenosti s fundraisingem a PR v neziskovém sektoru vítáme
 • Vítáme schopnost pracovat samostatně, ale zároveň v souladu s týmem spolku
 • Komunikativní angličtinu
 • Schopnost dotahovat věci dokonce
 • Dobrou schopnost pracovat s PC, znalost prostředí webů a sociálních sítí
 • Orientaci v problematice neziskového sektoru
 • Aktivní spolupráci při zajišťování finanční stabilizace spolku

Zájemci se mohou s námi spojit telefonicky na čísle ředitelky organizace Jindřišky Krpálkové:        + 420 777 311 559, nebo e-mailem na adrese prodialogforum@gmail.com.