Podpořte naději dětí žít v rodinách, kde se situace řeší dialogem, a ne násilím.

Připojte se k naší práci i Vy. Nápadem na propagaci nebo přímo, finančním příspěvkem, na náš účet: 3266963369/0800.

Přispějete i tím, že informaci o naší práci pošlete lidem, o kterých se domníváte, že by je naše vize mohla oslovit. Staňte se aktivními spolutvůrci celospolečenské změny směrem k živému dialogu.

Pokud byste chtěli přímo finančně přispět na naši činnost, budeme moc rádi, minimálně ze dvou důvodů.

Prvním je vyšší šance na získání grantu. Jako u mnoho dalších "neziskovek" v České republice, i u nás jsou dotace a granty tím, co z velké části financuje naší práci. Jelikož jsou ale granty často podmíněny finanční spoluúčastí organizace, jsou to Vaše příspěvky, které významně zvyšují šanci, že grant získáme.

Druhým, významným, důvodem je, že příspěvky od Vás, ochotných jednotlivých dárců, pomáhají přímo "psát" Nové příběhy našich rodin. Pravidelné, i když drobné, příspěvky, pomáhají udržovat stabilitu naší organizace. Tím naši klienti/rodiny, získávají čas. Umožňujete dětem být s rodiči v bezpečném kontaktu i v tomto, pro jejich rodiče těžkém období.

Vážíme si každého příspěvku od vás. Každý z nich, ať jednorázový, občasný nebo pravidelný, pomáhá tvořit novou budoucnost nejen pro naše klienty, ale přispívá k postupné celospolečenské změně. Děkujeme.

 

Darovanou částku lze odečíst z daní (až do výše 10% základu daně). Na Váš dar, pokud potřebujete, Vám vystavíme potvrzení.

Přispějete i tím, že náš dopis pošlete dalším lidem, o kterých se domníváte, že by je naše vize mohla oslovit, nebo kteří by nás mohli podpořit.