O nás

Podporujeme dialog v rodinách, generacích, kulturách, komunitách.

Věříme, že každé dítě má právo se rozvíjet v živém a bezpečném kontaktu s mámou i s tátou. Že má právo vyrůst v osobnost, která si umí budovat otevřené a naplňující vztahy s lidmi, a bez obav nachází své místo ve světě.

Od svého založení v roce 2012 

Pracujeme s rodinami, které se rozpadly a ve kterých konflikt mezi rodiči pokračuje a jejichž děti jsou vedeny v agendě sociálně právní ochrany dětí. 

  • Věnujeme se restorativní péči v rodinách, v nichž se projevovalo násilí v blízkých vztazích nebo docházelo k trestným činům. 
  • Zaměřujeme se na ochranu práv a zájmů dětí a obnovení narušených funkcí rodiny.

Pracujeme se všemi členy rodiny

Předpokládáme, že nejlepším zájmem dítěte rozešlých partnerů je, aby se jeho rodiče byli schopni se domluvit a nadále o dítě společně pečovat. Rodinám poskytujeme odborné poradenství, facilitované (asistované) kontakty, restorativní mediační a komunitní formáty. Rodičům, kteří procházejí náročným obdobím sporů a konfliktů (typicky při rozchodu), nabízíme široké portfolio podpůrných aktivit.

Disponujeme pověřením SPOD

Díky tzv. pověření k výkonu SPOD mohou nás rodiny, které s námi spolupracují na základě doporučení OSPODu či soudního rozhodnutí, čerpat aktivity ZDARMA. Pro mnoho rodin je toto významnou pomocí v jejich aktuální životní a finanční situaci a často se na to ptají. 

Spolupracujeme s organizacemi v oblasti sociálních služeb

Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), s úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD), s orgány místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými sdruženími. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty dalších zařízení, spolupracujeme průběžně i s těmito zařízeními. 

Aktivity poskytujeme s celopražskou (celorepublikovou) působností

O naši přímou podporu se mohou ucházet zájemci z celé Prahy (i rodiny z jiných měst, pokud dítě spadá pod některý z pražských OSPODů). Vzdělávací aktivity můžeme, po dohodě, poskytovat v rámci celé České republiky. Součástí našeho pracoviště v Malířské ulici je plně vybavená herna pro Facilitované (Asistované) kontakty i prostor pro konzultace, podpůrné sebezkušenostní skupiny či pro pořádání workshopů a seminářů. 

Oblastmi našeho zájmu jsou péče a komunikace v rodině

Našimi oblastmi zájmu jsou primárně: Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, neúplná rodina, rozchodové, rozvodové a po rozchodové stavy, změna rolí v rodině, domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, na partnerské vztahy a péči o děti.


Rozhovor s Mgr. Jindřiškou Krpálkovou, ředitelkou organizace.