Poradenství, odborné konzultace, odborné asistence a terapeutickou práci s rodinami v konfliktu poskytujeme již pátým rokem. Jsme schopni pracovat v českém a anglickém jazyce, což oceňují rodiny, kde některý z partnerů je cizinec. Náš tým se postupně rozrůstá co do počtu, zkušeností i kompetencí, a je i genderově vyvážený. Naše pracoviště je plně vybaveno pro všechny typy aktivit, které nabízíme. Prostory jsou vhodné pro odborné konzultace či skupinové vzdělávání, a vybavená herna umožňuje setkávání dětí a rodičů s naší odbornou asistencí. 

 
NÁŠ TÝM
Pro Dialog sdružuje odborníky z oblastí sociální práce, rodinného poradenství, psychoterapie, facilitace, psychologie, vzdělávání, koučingu, mediace. Stabilní jádro týmu tvoří sociální pracovnice, terapeutka, psycholožky a psycholog pro práci s dětmi, supervizorka, speciální pedagožka a mediátorka, koučka.
Těžištěm naší práce je přímá práce s rodinami, ale zabýváme se také vzdělávacími aktivitami – více o činnostech, které nabízíme, naleznete zde.
 
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sledování zájmu dítěte vycházejí též z direktiv a úmluv Rady Evropy. Pro Dialog přispívá k těmto plánovaným cílům v ČR. Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí a místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými sdruženími.
Spolupracujeme také s UMPODEM, úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty také dalších zařízení, spolupracujeme průběžně i s těmito zařízeními. 
 
NAŠE POVĚŘENÍ
Disponujeme pověřením k výkonu k sociálně-právní ochraně dětí v oblasti
pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Místo výkonu: Hlavní město Praha
Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
Místo výkonu: Česká republika

Věříme, že každé dítě má právo se rozvíjet v živém a bezpečném kontaktu s mámou i s tátou. Že má právo vyrůst v osobnost, která si umí budovat otevřené a naplňující vztahy s lidmi, a bez obav nachází své místo ve světě.


Již pátým rokem poskytujeme rodinám odborné poradenství, asistované kontakty, restorativní mediační a komunitní formáty. Našimi klienty jsou rodiče a děti z rodin zasažených či ohrožených konflikty, násilím, trestnou činností a/či psychickým onemocněním, často ve fázi rozvodu či rozchodu. Zaměřujeme se na ochranu práv a zájmů dětí a obnovení narušených funkcí rodiny. Rodičům, kteří právě procházejí náročným obdobím sporů a konfliktů, typicky při rozchodu nabízíme široké portfolio podpůrných aktivit.

Pro Dialog tým

Náš tým se postupně rozrůstá co do počtu, zkušeností i kompetencí. Sdružujeme odborníky z oblastí sociální práce, rodinného poradenství, psychoterapie, facilitace, psychologie, vzdělávání, koučingu, mediace a jsme i genderově vyvážení. Stabilní jádro týmu tvoří sociální pracovnice, terapeutka, psycholožka, psycholog (i pro práci s dětmi), supervizorka, speciální pedagožka, mediátorka, koučka.

 

Pro Dialog pracoviště v Praze

Naše prostory jsou plně vybaveny pro všechny typy aktivit, které nabízíme. Prostory jsou vhodné pro odborné konzultace či skupinové vzdělávání, a vybavená herna umožňuje setkávání dětí a rodičů s naší odbornou asistencí. 

 

Pro Dialog jazykové možnosti

Pracujeme v českém a v anglickém jazyce, což oceňují rodiny, kde je některý z rodičů ze zahraničí a český jazyk (dosud) neovládá, nicméně stojí o kontakt se svým dítětem/dětmi, a o znovuobnovení komunikace s druhým rodičem.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti sociálních služeb 

V rámci ČR přispíváme k cílům "Sledování zájmu dítěte", které vycházejí z direktiv a úmluv Rady Evropy. Spolupracujeme se státními organizacemi a institucemi, s orgány sociálně právní ochrany dětí a místní samosprávy, s občanskými iniciativami a dalšími neziskovými sdruženími. Pokud jsou děti z rodin, se kterými pracujeme, klienty také dalších zařízení, spolupracujeme průběžně i s těmito zařízeními. Spolupracujeme také s UMPODem, úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Těžištěm naší práce je ochrana základních práv dětí, včetně vytváření příznivého a bezpečného prostředí pro jejich zdravý vývoj. Zasazujeme se o pěstování úcty k lidské bytosti a nenásilný přístup k ní, stejná práva pro každého a sociální spravedlnost. Podporujeme hledání cest pro vzájemné dorozumění. Věříme, že směřování k vyjednávání a dohodám je správnou cestou k ozdravení života jedinců, rodin i celé komunity (společnosti), a že toto přispívá k rozvoji občanské společnosti a demokracie.

 

Pro Dialog pověření

Disponujeme pověřením k výkonu k sociálně-právní ochraně dětí v oblasti
  • pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, 
  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
Místo výkonu: Hlavní město Praha
 
  • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
Místo výkonu: Česká republika