Asistované setkávání dětí s rodičem (ASS)

K čemu je ASS dobré a co podporuje

ASS je způsobem, jak se rodič, který nemá děti ve své péči a/nebo má soudně určený kontakt s nimi pouze "s asistencí", může se svými dětmi pravidelně vídat. Dětem takový typ kontaktu umožňuje realizovat bezpečný kontakt s rodičem a pokračovat v budování zdravé osobnosti bez zátěže konflikty jejich rodičů.

Kdy je ASS doporučováno

Nejčastěji rodinám, kdy jejichž rodiči je z různých důvodů upírán kontakt s dítětem; děti nebyly s jedním z rodičů dlouho v kontaktu po prožitém rodinném konfliktu; jejichž rodič byl shledán násilným vůči svému partnerovi (příp. dítěti); 

Jak ASS probíhá

Po celou dobu Asistovaného setkání v Pro Dialogu jsou přítomni naši odborní pracovníci. Monitorují průběh interakcí dětí s rodiči, a v případě potřeby zasahují citlivým způsobem do průběhu setkání, podpůrně zamezují nevhodným interakcím rodiče s dítětem (například zatahování dítěte do sporu rodičů). Pracovníci zajišťují bezpečný, klidný a rozvíjející způsob pobytu s rodičem a podporují dítě a rodiče ve vzájemném vztahu .

Konkrétní interakce rodiče s dětmi, kterých si pracovníci všímají během ASS, probírají následně s rodiči při odborných konzultacích, která jsou nativní součástí ASS. Cílem konzultací je podporovat rodiče v cílevědomém pěstování rodičovských kompetencí tak, aby bylo možné postupně přejít k aktivitě Asistovaného předávání., - rodič pak s dítětem/dětmi tráví delší časový úsek (typicky celý den čí víkend) bez asistence. 

Naše pracoviště a herna