Asistované předávání dětí mezi rodiči

 

Asistované předání (dále i ASP) je aktivitou, při které rodič, který má dítě ve své péči, předává za přítomnosti našich odborných pracovníků dítě druhému rodiči, se kterým tak může dítě samostatně strávit delší časový úsek (typicky celý den nebo víkend). Poté je dítě, opět s naší odbornou asistencí, předáno zpátky prvnímu rodiči. ASP způsob často navazuje na období, kdy se jeden rodič se svými dětmi pravidelně vídal formou Asistovaného setkávání a je připraven se o dítě postarat i bez asistence. 

Asistovaná předávání jsou vhodná rodiny v situaci

  • kdy jsou předávání dětí bez asistence vyhodnocena jako konfliktní a pro dítě zatěžující
  • kdy hrozí nebezpečí, že by dítě nebylo jedním nebo druhým rodičem řádně předáno/vráceno
  • kdy je pro jednoho z rodičů prozatím traumatizující vidět se nebo dokonce setkat s druhým z rodičů

 

Důležitou součástí ASP je nácvik komunikačních dovedností. Cílem je naučit rodiče, aby byli schopni předávat si dítě mezi sebou bez asistence odborných pracovníků. Toho je dosaženo ve chvíli, kdy jsou oba rodiče ochotni a schopni předávat si mezi sebou dítě v atmosféře klidu a spolupráce, tedy způsobem pro dítě bezpečným, klidným a netraumatizujícím.

Počet, frekvence a čas ASP bývají stanoveny v individuálním plánu na základě doporučení OSPOD či nařízení soudu. Asistenci při předávání dítěte si u nás mohou domluvit rodiče i dobrovolně, např. pro překlenovací období, kdy teprve nastavují režim péče o dítě při rozvodu.

Během období, kdy si rodiče předávají děti s asistencí, mohou zároveň využívat další aktivitu z portfolia Odborných asistencí, a to Rodičovský dialog.

Jak probíhá typické Asistované předání dítěte mezi rodiči

  1. Rodič, který má dítě u sebe, je přivádí v předem domluveném čase na naše pracoviště.
  2. Zde, za asistence odborných pracovníků, předá dítě druhému rodiči.
  3. Oba rodiče podepíší Záznam o předání dítěte.
  4. Druhý rodič s dítětem odchází z místa předání.
  5. Pro návrat dítěte k prvnímu rodiči platí stejný princip.

Předem je dohodnuto, který z rodičů odchází první tak, aby nekomplikoval druhému rodiči jeho odchod, s ohledem na to, aby dítě mohlo předání prožít jako bezpečný přechod od jednoho rodiče ke druhému .

Pro Dialog nabízí také variantu předání dítěte tak, že se rodiče vůbec nesetkají. V rodinách, v nichž docházelo např. k domácímu násilí, tímto preventujeme retraumatizaci dítěte i rodiče, kteří byli po určitou dobu v roli obětí domácího násilí.

V tom případě rodič s dítětem přichází o dohodnutou dobu dříve, předá dítě našim odborným pracovníkům a odchází, aniž by se setkal s druhým rodičem. Tato varianta zahrnuje čas k tomu, aby dítě navázalo přijalo pracoviště Pro Dialogu jako bezpečné a navázalo vztah s našimi odbornými pracovníky.