Naším cílem je chránit děti ohrožené neshodami, spory, konflikty nebo násilím v rodinách, a napomáhat rodičům k obnově dialogu, který přinese úlevu jim i jejich dětem. Těžištěm naší práce je tedy přímá práce s rodinami, ale zabýváme se také vzdělávacími aktivitami.
 
ODBORNÉ ASISTENCE, které nabízíme pro podporu rodin (dětí v nich)
Na neziskové bázi poskytujeme přímou pomoc formou odborných asistencí a odborných konzultací, a to jak jednotlivcům (rodičům a jejich dětem), rodinám (včetně pěstounských) i skupinám. Tzv. asistovaný kontakt je způsob bezpečného setkávání (nebo předávání) dítěte nebo dětí s rodičem. Rodiče se finančně na poskytovaných asistencích nepodílejí.
Asistované předávání dětí
Asistovaná setkávání rodiče s dítětem/dětmi
Asistence u Rodičovského dialogu o potřebách jejich dětí s cílem vytvoření rodičovské dohody
Asistence pěstounským rodinám
Odborné konzultace, které jsou součástí Asistencí
Asistované kontakty pro rodiče s dítětem poskytujeme zájemcům z celé ČR, podmínkou je však dostavit se do Prahy. Pro více informací o odborných asistencích si napište koordinátorce.
 
V OBLASTI PRÁCE S RODINOU A PREVENCE NÁSILÍ nabízíme tyto činnosti
Restorativní programy: práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny 
Rodinná mediace
Terapeutická práce s rodinou
Krizová pomoc (forma psychosociální intervence, nikoliv ubytování)
Odborné psychologické, sociální a psychosociální poradenství
Speciálně pedagogické poradenství
Psychoterapie
Terapeutická práce s rodinou
Pro více informací o odborných asistencích si napište koordinátorce. https://www.prodialogforum.cz/co-nabizime/
 
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Vzdělávací aktivity připravujeme a realizujeme v těchto oblastech zájmu: Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče, dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině, neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině, domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti. 
Nejčastějšími formami vzdělávání jsou
Konzultace a supervize pro odborníky v oblasti práce s rodinou (možno i mailem nebo telefonicky)
Individuální plány, nácviky rodičovských kompetencí
Případové konference, jejich význam, jejich organizování a moderování
Vzdělávací programy pro školy, Vzdělávací programy pro dospělé
Koučink (individuální, životní nebo profesního rozvoje)
Konference, besedy, kulaté stoly, diskuzní fóra
Semináře na míru dle potřeby a požadavků v rámci výše jmenovaných oblastí zájmu pro OSPOD a ve spolupráci s OSPOD
Máte-li zájem o některou z aktivit z oblasti našeho zájmu, kontaktujte prosím naši koordinátorku.

Aktivity, které nabízíme

Těžištěm naší práce je přímá práce se členy rodin. Děti v rodinách, kde se rodiče rozcházejí či se rozvedli, často trpí tím, že mezi rodiči dále pokračují spory, konflikty až i násilí. Pracujeme s celými rodinami, s rodiči i s dětmi, svou činností přispíváme k tomu, aby děti byly co nejméně zasahovány anebo ohrožovány násilím nebo neshodami rodičů, a rodičům nabízíme podporu, čas a prostor v tomto období náročného osobního, partnerského a celorodinného přerodu. Věnujeme se také podpoře a vzdělávání pěstounských rodin a restorativní péči v rodinách, ve kterých se projevovalo násilí v blízkých vztazích nebo v nich docházelo k trestným činům. Rodinám u nás nabízíme:

 

Odborné asistence a odborné konzultace

rodinám (rodičům a jejich dětem), pěstounským rodinám i skupinám.

Aktivity v oblasti práce s rodinou a prevence násilí

 • Restorativní programy: práce na obnovení vztahů mezi členy rodiny 
 • Rodinné mediace
 • Terapeutická práce s rodinou
 • Krizová pomoc (formou psychosociální intervence, nikoli formou ubytování)
 • Odborné psychologické, sociální a psychosociální poradenství
 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Psychoterapie
 

Aktivity v oblasti vzdělávání

Ty realizujeme v oblastech zájmu Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče, dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině, neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině, domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni, domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti. 
 
Typickými aktivitami, které v této oblasti posyktujeme, jsou
 • Konzultace a supervize pro odborníky v oblasti práce s rodinou (možno i mailem nebo telefonicky)
 • Individuální plány, nácviky rodičovských kompetencí
 • Případové konference, jejich význam, jejich organizování a moderování
 • Vzdělávací programy pro školy, Vzdělávací programy pro dospělé
 • Koučink (individuální, životní nebo profesního rozvoje)
 • Konference, besedy, kulaté stoly, diskuzní fóra
 • Semináře na míru (často v souvislosti s realizací grantového projektu nebo v souladu s edukačními potřebami a požadavky ze strany/ve spolupráci s OSPOD)
 
Máte-li zájem o některou z námi nabízených aktivit, kontaktujte prosím naši koordinátorku.