Logo Pro Dialogu

Volně ke stažení

Logo Pro Dialogu, z.s.

Pokud potřebujete logo v jiném formátu, kontaktujte nás.

Popis naší organizace

Pár slov o naší organizaci

O Pro Dialogu do 100 slov

Pro Dialog je organizací, která se věnuje restorativní péči v rodinách, v nichž se projevovalo násilí v blízkých vztazích nebo docházelo k trestným činům. Pro Dialog pracuje s rodinami, které se rozpadly a ve kterých konflikt mezi rodiči pokračuje a jejich děti jsou vedeny v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Zaměřujeme na podporu rodičů v konfliktu a jejich provedením náročným obdobím. Cílem je jednak ochrana zájmů dítěte a jeho práva na oba rodiče, jednak nalezení nového způsobu vztahování se mezi rodiči, které by jim umožnilo překlenout konflikt a společně se nadále podílet na péči o dítě.

Co vnímáme jako úspěch za 6 let existence

Pro Dialog se za šest let svého fungování postupně ustavuje jako důvěryhodná a žádaná organizace podporující rozešlé rodiče v konfliktní situaci. Obracejí se na něj jak oddělení sociálně-právní ochrany dítěte jednotlivých městských částí (OSPODy), tak přímo oblastní soudy. Ačkoli naším hlavním zaměřením je přímá práce s klienty, stáváme se díky neustálému rozvoji našich postupů průkopníkem v oblasti restorativního přístupu. Ten místo represivního způsobu řešení konfliktu ve vztazích staví na hledání smírné cesty a funkční obnově vztahů. Předpokládáme totiž, že nejlepším zájmem dítěte rozešlých partnerů je, aby se jeho rodiče byli schopni se domluvit a nadále společně pečovat.