Pozor ! SOS !

11.08.2022

Pro Dialog má vážné finanční potíže. Do konce roku nám chybí 1 100 000,- aby naše organizace mohla přežít a dál pomáhat našim klientům řešit jejich problémy, krize a konflikty!

Financování neziskové organizace Pro Dialog selhalo. Státní dotace jsou extrémně nízké. Žádostem o granty nadací nebylo vyhověno s výjimkou Nadace Terezy Maxové, která nás podporuje pravidelně. Aktivity v Pro Dialogu jsou zdarma, neboť jsou prováděny v zájmu ohrožených dětí v rámci zákona č. 359/1999Sb o sociálně -právní ochraně dětí. Prosíme, pomozte Pro Dialog zachovat svým darem. 

Dary jsou odpočitatelnou položkou při výpočtu daní až do výše 15 % ze základu daně a pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. 

Darovat můžete jakoukoli částku na  náš účet č. 3266963369/0800. nebo přes platformu Darujme:https://www.darujme.cz/organizace/1200236. Obdarovat nás můžete i tak, že při Vašich nákupech na internetu využijete aplikaci Givt.: https://givt.cz/pro-dialog-z-s. Vy neplatíte nic, určité malé procento z Vašeho nákupu nám platí ten, od koho Vy něco nakupujete (viz návod jak si naistalovat "Givtího pomocníka".)

Děkujeme, že pomáháte s námi!!!!