Poděkování za dar

06.06.2021

Za celým tým Pro Dialogu, z.s. bychom rádi poděkovali Nadaci Terezy Maxové dětem.

Zaměstanci Nadace Terezy Maxové si přečetli seznam našich přání a obdarovali nás počítačem. Od dob koronavirové pandemie jsme začali využívat distanční formu asistovaných setkávaní s našemi klienty. Velice si daru vážíme.