Opatření v souvislosti s covod -19

06.11.2020

V Praze dne 30.10. 2021


Vážení klienti,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že naše pracoviště i nadále dodržuje opatření, abychom chránili zdraví nás všech. Pro Vaši i naši ochranu vás žádáme, abyste na dohodnuté aktivity v Pro Dialogu nechodili, pokud vám byla nařízena karanténa, nebo máte příznaky jako kašel, zvýšenou teplotu či další příznaky nachlazení. Stejně tak pokud jste v uplynulých dvou týdnech přišli do styku s osobou s nařízenou karanténou, spojenou s onemocněním COVID-19.
Prosíme Vás, abyste tato nutná opatření přijali s trpělivostí a porozuměním:
1. Pokud byste měli podezření, že se někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých setkal s COVID 19 nebo by se někdo z účastníků necítil dobře, prosíme, informujte nás před konáním plánované aktivity
v našem zařízení nejlépe e-mailem na naší adrese nebo sms zprávou na čísle 737 018 662.
Aktivitu bude po domluvě možné změnit na distanční formu on line.
Tělesná teplota osob nepřekročí 37stupňů. V případě vyšší tělesné teploty někoho z účastníků bude aktivita zrušena.
2. Podmínkou vstupu do našich prostor je změření tělesné teploty všech osob, které vstupují do prostor Pro Dialogu bezdotykovým teploměrem. Měření provedou pracovníci Pro Dialogu.
3. Zakrytí dýchacích cest nano rouškou či respirátorem v prostorách Pro Dialogu je vhodné. V případě potřeby jsme vybaveni dostatečným množstvím jednorázových roušek. Roušku obdržíte na vyžádání od pracovníka Pro Dialogu. V provozovně jsou dále dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a návleky na obuv. Celá provozovna je pravidelně uklízena a větrána. Pracovníci Pro Dialogu jsou očkováni a pravidelně testováni.

Děkujeme za pochopení a součinnost.

S pozdravem Tým Pro Dialogu