Opatření v souvislosti s covod -19

06.11.2020

Pro Dialog, z.s. pracuje stále !!!!!!!!


Jsme tu i nadále pro Vaše děti a pro Vás !!!!!!!!

Všechny aktivity prosím individuálně dohodněte s našimi pracovníky předem a věnujte pozornost následujícím informacím kvůli bezpečí Vás i nás.

Děkujeme!

Vážení klienti,rádi bychom vás informovali, že pracoviště Pro Dialogu z.s., opět zaujalo některá opatření, abychom chránili zdraví nás všech. V rámci zvýšení bezpečnosti upřednostňujeme provádět rodičovské dialogy a individuální konzultace distanční formou setkání (například prostřednictvím Skype). V případě osobního setkání vás žádáme, abyste na dohodnuté aktivity v Pro Dialogu nechodili, pokud vám byla nařízena karanténa, nebo máte kašel, zvýšenou teplotu či další příznaky nachlazení, nebo jakékoli zdravotní potíže, stejně tak pokud jste v uplynulých dvou týdnech přišli do styku s osobou s nařízenou karanténou, spojenou s onemocněním COVID-19. Zároveň bychom rádi zmínili, že tým Pro Dialogu z.s, dodržujte veškerá nařízení vlády české republiky v souvislosti s onemocněním COVID-19.


Prosíme vás, abyste tato nutná opatření přijali s trpělivostí a porozuměním:

  • Pokud byste měli podezření, že se někdo z Vaší rodiny nebo Vašich blízkých setkal s COVID 19, nebo by se někdo z účastníků necítil dobře, prosíme, informujte nás před konáním plánované aktivity v našem zařízení nejlépe e-mailem: prodialogforum@gmail.com, nebo SMS zprávou na čísle 737 018 662. Aktivitu bude po domluvě možné změnit na distanční formu online.
  • Podmínkou vstupu do našich prostor je měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem všech osob, které vstupují do prostor Pro Dialogu, z.s. Měření provádí pracovníci Pro Dialogu. Tělesná teplota osob nesmí překročí 37 stupňů. V případě vyšší tělesné teploty někoho z účastníků bude aktivita zrušena.
  • V případě osobního setkání je vždy nutné používat ochranné pomůcky (dezinfekce, respirátor).
  • Během asistovaných facilitovaných předávek platí stejná nařízení týkající se bezpečnostních postupů. Asistovaná předávání dětí mezi rodiči budou probíhat dle domluvy, tak jako dosud.

Děkujeme za pochopení a součinnost.