Mezinárodní Signál pomoci

07.06.2021

Milí přátelé Pro Dialogu, rádi bychom s vámi sdíleli informaci o mezinárodním Signálu pomoci vydaném Výborem pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády ČR, ve kterém je naše paní ředitelka Mgr. Jindřiška Krpálková členkou a prezentuje Pro Dialog na konferencích a kulatých stolech. 

Mezinárodní Signal for help neboli Signál pomoci je gesto, které vytvořila kanadská nezisková organizace Canadian Women's Foundation v dubnu 2021 pro oběti domácího násilí, kterých během pandemie koronaviru celosvětově přibylo poměrně velké množství. Tento signál ale lze použít i v jiných situacích, kdy se jedná o násilí, např. násilí na dětech. Informace o možnosti jeho využití se šíří naprosto samovolně veřejností.

Gesto zobrazuje symbolické uvěznění palce v dlani. Gesto je nenápadné, snadné a v tichosti ho lze provést prakticky kdekoliv - v obchodě, na ulici, ale třeba i před počítačem během videohovoru. 

Díky tomu, že se gesto neshoduje s žádným výrazem ze znakové řeči a nelze ho tak s ničím jiným zaměnit, mohou jej využívat i hluchoněmí lidé.

Toto gesto nezanechá žádnou digitální stopu, žádné přímé důkazy, které by mohly agresora vyprovokovat. Lze jej tedy bezpečně použít v online komunikaci, případě jej i ukázat kurýrovi či sousedovi z okna.

CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv zasažený násilím (dítě, žena, muž, senior, člověk s handicapem atd.)

OČEKÁVANÁ REAKCE OKOLÍ:

Video: https://www.facebook.com/dacian.napau/videos/3998404883557457

Možnost reakce na zachycení signálu v ČR:

Volat PČR, která reaguje podle standardních postupů při zavolání na linku 158. Může se stát, že na linku 158 zavolá občan, že zachytil tento signál pomoci a chce oznámit, že je někdo v nebezpečí.

Osoby, které jsou s obětí v kontaktu (příbuzný, učitel) a mají možnost s ní komunikovat, ji mohou bezpečným způsobem kontaktovat a nasměrovat k další pomoci (klást uzavřené bezpečné otázky), pokud tento signál rovnou není domluvený jako signál volat PČR.

MOŽNOSTI POUŽITÍ např:

- děti při online výuce (ideálně je signál učitelem představen celé třídě např. na preventivní hodině)

- v kontaktu s úřadem, v obchodě, u lékaře

- domluvený signál s osobou ohroženou a poradenským místem - domluvený signál volání o pomoc v rámci rodiny, kamarádů atd.