Co dělat, pokud má někdo z rodiny Covid-19 nebo nařízenou karanténu

29.11.2021

(Doporučení Pro Dialogu)

V případě, že rodič, dítě, nebo někdo z rodiny je pozitivní na Covid 19, rodič zajistí oficiální platné potvrzení o nákaze ( osvědčení o pozitivním testu PCR na Covid 19) a informuje druhého rodiče o dané situaci. Dnem pozitivního testu tím nemocný vstupuje do izolace a ostatní, kteří s ním měli kontakt, do karantény. Obojí znamená pobyt v domácím prostředí oddělený od všech zdravých osob. Pakliže druhý rodič i přesto trvá na předání dítěte, přebírá plnou zodpovědnost za dítě a zajistí jeho izolaci nebo karanténu. Sám tím akceptuje, že automaticky vstupuje do karantény i on. Doporučení Pro Dialogu je v těchto případech děti nepředávat a volit raději formy distančních setkávání s pomocí internetu, například Skype. Pracovníci Pro Dialogu jsou připraveni podporovat videohovory, asistovat při nich a pomoci rodičům s technickou stránkou věci.

Izolace se vztahuje na toho, kdo má onemocnění Covid 19, respektive je testován na Covid 19 s pozitivním výsledkem. Izolace trvá minimálně 14 dní ode dne, kdy byl osobě oznámen pozitivní test.

Karanténa se vztahuje na osobu, která měla rizikový kontakt s osobou pozitivní na Covid 19. Karanténa trvá minimálně 14 dní, pokud se neobjeví žádné příznaky nemoci a je ukončena provedeným negativním PCR testem.

Více a další velmi užitečné rady naleznete na : https://covid.gov.cz/

Zároveň, žádáme rodiče, aby nás o své situaci informovali, abychom mohli domlouvat další postupy pro aktivity v Pro Dialogu, z.s.